BAL och ABT - Nyhetsbrev ABT + BAL 2021:1

Uppföljning ABT-avtalet

Under februari/mars har alla kommuner fått en avtalsuppföljning och vi har den här gången valt att lägga med information om vilka kontaktpersoner vi har till er på kommunen. Se gärna över detta och återkoppla till oss så att vi har uppdaterad information. Detsamma gäller era ansvarsområden. Ni kan mejla förändringar till ajourhallning-bal@lm.se.

Tidplan ABT-avtalet

Vi har nu uppdaterat tidplanen för ABT-avtalet på hemsidan. Vi har arbetat med att tillgänglighetsanpassa dokumentet och passade då på att förtydliga hur arbetet går till. I tidplanen framgår hur vi följer upp ABT-avtalet och vilka datum som kan vara viktiga för er på kommunen att hålla koll på. Ni hittar årshjulet i dokumentet Tidplan av ABT-avtalen (pdf, nytt fönster) som finns på sidan ABT-avtal på vår webbplats.

Fakturaunderlag ABT-avtalen

Årets fakturaunderlag är nu utskickade till alla kommuner, med sista faktureringsdag 2021-06-24.

LINA-utbildning

Har ni en ny kollega på kontoret som ska jobba med LINA? Vi kommer att ha en utbildning via Skype den 15 juni som det går bra att anmäla sig till. Skicka ett mejl till ajourhallning-bal@lm.se.

Ajourhållningsärenden

Vi vill påminna er om att gå igenom de utredningsfall som skapas av bland annat av Lantmäteriets flygbildstolkning. Ni hittar dessa i LINA.
Gå till Brister och välj sedan Ajourhållningsärenden. Kontakta supporten om ni har några funderingar. Om ni är tjänstebaserade hittar ni dessa brister i ert system, vid frågor kontakta er systemleverantör.

BAL-supporten

Vi har på sistone fått in en hel del frågor om uttag av diverse listor med statistik till olika ändamål och vill därför passa på att påminna om BAL-supportens uppdrag:

  • Vi finns till för att hjälpa er på kommunerna med ajourhållningen i LINA, vara ett stöd när ni jobbar med adressättning och vara behjälpliga vid frågor som rör ABT-avtalen samt leveranser.
  • Vi kan ta ut enklare listor som har med ajourhållning av byggnader, adresser och lägenheter att göra.
  • Vill ni ha ut listor till annat än ajourhållning ber vi er vända er till Geodatasupporten, 026-63 36 00 geodatasupport@lm.se.
  • Om det handlar om uttag ur lägenhetsregistret kan ni kontakta vårt kundcenter, 0771-63 63 63.
  • Är er kommun med i Geodatasamverkan kan ni hitta mycket information även där.

Kommande förändringar för byggnadsinformationen

Med anledning av ny lagstiftning, och därmed ökade krav på informationssäkerhet samt ökade krav på den verksamhet som hanterar informationen i fråga, så kommer Lantmäteriet under september 2021 att genomföra förändringar när det gäller adress- och byggnadsinformationen.

Förändringarna innebär att värdemängden ”Byggnadsändamål” kommer att förändras och berörd information/berörda objekt uppdateras och få ”nytt” detaljerat ändamål. Berörda byggnadsändamål är Samhällsfunktion och Industri.

För adressinformationen kommer en justering av de olika anläggnings-typerna för ”Adressatt anläggning” att göras.”Adressatt anläggningstyp” som inte längre ingår i giltig värdemängd kommer att tas bort som tilläggsinformation till adressen.

Mer information kring hanteringen av ovanstående kommer att skickas ut till kommunernas LINA-handläggare innan sommaren.