Betalning i våra e-tjänster

När du beställer någonting från Lantmäteriets e-tjänster så kan du välja att betala med kreditkort via DIBS Payment Gateway eller direktbetalning via din internetbank.

Kortbetalning

Vid betalning med kreditkort används tjänsten DIBS Payment Gateway. När du klickar på betala lämnar du vår webbplats och kommer till DIBS betalfönster där du gör din betalning.

Mottagare, belopp och referensnummer är automatiskt ifyllda. Referensnumret kallas Butiksreferens och består av ett tvåsiffrigt tillägg + ordernumret.

Direktbetalning genom din internetbank

Vid direktbetalning via din internetbank lämnar du vår webbplats och tjänsten DIBS Payment Gateway kopplar dig till inloggningen till din internetbank. Där loggar du in och gör din betalning.

Mottagare, belopp och referensnummer är automatiskt ifyllda. Referensnumret består av ett tvåsiffrigt tillägg + ordernumret.

Säkerhetsinformation

Din betalning säkerställs av DIBS Payment Gateway. Kontonumret sänds direkt till banken via en krypterad förbindelse. Försäljare har inte tillgång till någon information varken om kortet eller ditt bankkonto.

DIBS serverprogramvara (SSL) utgör branschstandard för att säkra köptransaktioner. DIBS är PCI-certifierade. PCI (Payment Card Industry) certifiering är ett omfattande program som syftar till att öka datasäkerheten hos samtliga parter som lagrar, processar eller överför kortdata.

Betalning via faktura

För vissa produkter kan du även välja att betala via faktura. Faktura skickas till samma adress som leveransadressen om inte annat anges i beställningen. Lantmäteriet tillämpar 30 dagars betalningsvillkor.

Mer om betalning via faktura.