Utvecklas hos oss

Som medarbetare på Lantmäteriet lägger du grunden till utvecklingen av ett smartare samhälle. Idag är vi 2 200 medarbetare som omfattar cirka 40 olika yrkeskategorier.

Vi påverkar samhället 

Den gemensamma nämnaren för alla medarbetare på Lantmäteriet är att vi tillsammans påverkar framtidens samhälle och vår data lägger grunden för hela Sveriges fastighetsmarknad. Det här innebär att vi är i ständig utveckling på Lantmäteriet, både som myndighet och dig som anställd här.

Det viktigaste bidraget till din egen utveckling är att lära i arbetet, där Lantmäteriet ger stora möjligheter till en bredd i arbetsuppgifter och möjlighet att bidra till utveckling av verksamheten.

Kompetensutveckling är inte bara utbildning även om vi har ett brett internt kursutbud på Lantmäteriet, utan ingår även i det dagliga arbetet. För oss kan det innebära att delta i arbetsgrupper, projekt och nätverk. Det kan också handla om att samverka med erfarna och mindre erfarna kollegor, eller att växla mellan olika arbetsuppgifter. På så sätt bygger vi in lärandet i det dagliga arbetet.

Kampanjen ”Grunden till allt”

Grunden till allt

Vi på Lantmäteriet har koll på varenda plats i Sverige. Vi kartlägger verkligheten, sätter gränserna och håller reda på ägandet.

Utan dessa insatser kan inte ett samhälle fungera. Så när vi säger ”Grunden till allt” är det en beskrivning av vad Lantmäteriet har att tillföra. Vi är inte ensamma om att utföra viktiga samhällsfunktioner. Men vi är en av dem som ger helt avgörande bidrag. Ta del av kampanjen.