Aktuella examensarbeten

Här hittar du aktuella examensarbeten. Du är givetvis välkommen att komma med egna förslag.

Fastighetsvärdering och fastighetstaxering

Aktuella examensarbeten:

Värdeområdesindelning för skog – behöver större hänsyn tas till lägesrelaterade värden vid fastighetstaxering?

Examensarbetet går ut på att undersöka om det finns andra alternativ till nuvarande principer för värdeområdesindelning. Det finns värden för skogsmark som är mer beroende av läget, till exempel närhet till större orter, allmänna vägar och tillgång till jakt, än de värden som utgörs av förutsättningarna för virkesproduktion och nettoavkastning. Den huvudsakliga frågeställningen för examensarbetet är på vilket sätt och i viken omfattning det behöver tas hänsyn till lägesrelaterade förhållanden som inte är hanterade i nuvarande värdeområdesindelning?

Kontakta oss

Om du har frågor om examensarbetet kontakta Simon Ek eller Anders Bogghed, Lantmäteriet, fastighetsekonomi.

Telefon växel: 0771-63 63 63.

Pågående, redan tillsatta examensarbeten:

Värdering av ägarlägenheter vid fastighetstaxering – är det dags för en egen värderingsmodell?

Examensarbetet går ut på att undersöka hur nuvarande värdering av ägarlägenheter fungerar och hur taxeringsvärdena relaterar till de enskilda marknadsvärdena. Frågan som bör behandlas mer ingående är om det har blivit dags att utveckla en egen värderingsmodell för ägarlägenheter.

Fastighetsrätt och fastighetsbildning

Våra examensarbeten är för närvarande tillsatta.

Har du frågor om examensarbeten eller förslag på frågeställningar inom fastighetsrätt och fastighetsbildning? Då är du välkommen att kontakta Lina Blackmon som är utbildningsansvarig på lina.blackmon@lm.se.

Geodesi och GNSS (Global Navigation Satellite Systems)

I dagsläget har vi begränsad möjlighet att ställa upp som handledare för examensarbeten inom geodesi och GNSS, men kontakta gärna geodesi@lm.se för att diskutera dina idéer.

Gedata och informationsförsörjning

Inga aktuella examensarbeten just nu.

Pågående, redan tillsatta examensarbeten:

Redovisning i fastighetsregistret avseende allmänt vattenområde

Geodata, Bild- och höjdenheten

Har du frågor eller intresse av att skriva examensarbeten inom något av nedanstående är du välkommen att kontakta andreas.ronnberg@lm.se:

 • Laserdata. Exempel på uppgifter:
  • Jämföra punkttäthet och resultat för laserskanningar gjorda med olika Signal to Noise Ratio (SNR)
  • Utreda hur upplösning/punkttäthet påverkar tolkbarhet av olika objekt
  • Utreda för- och nackdelar med kombisensor (integrerad laserskanner och kamera) jämfört med separata sensorer
 • Blocktriangulering. Exempel på uppgift:
  • Utredning av hur olika parametrar påverkar ett blockningsresultat
 • Datavetenskap. Exempel på uppgifter:
  • o Jämförelse av metoder för visualisering av punktmoln. T.ex. VR-test med Potree-data
 • m.m.

Juridik och fastighetsekonomi

Vi har tyvärr inte möjlighet att ta emot fler ansökningar för examensarbeten tills vidare.

Systemutveckling

Vi har tyvärr inte möjlighet att ta emot fler ansökningar för examensarbeten denna termin.