Workshops och webbinarier

Kompetensutveckling och praktisk tillämpning.

Workshops 2017

Workshop 1 - Handlingsplan

Här arbetade kommunerna med att ta fram en individuell handlingsplan dels på kort sikt för att gå i mål med arbetet med att ta fram en kartvy för det krisscenario kommunen arbetar med och dels på lite längre sikt för att fortsätta stärka kommunens förmåga att kommunicera med hjälp av geodata i händelse av kris. För att underlätta arbetet med att ta fram handlingsplaner kommer projektet ta fram en mall som kommunerna kan utgå från.

Ta del av handlingsplanen (pdf, nytt fönster)

Ta del av mall för handlingsplan (doc, nytt fönster)

Intro träningstillfällen:

Avslutningsworkshop i Arvidsjaur 30 november - 1 december 2017:

Blåljuskollen:


Workshops 2016

Workshop 1

Utifrån kommunernas RSA:er har prioriterade risker och krisscenarier identifierats och arbetet i workshop 1 går ut på att se på vilket sätt dessa kan stödjas med geografisk information. Vilken information som behövs dokumenteras och även var informationen finns eller om den behöver framställas genom någon typ av analys. Identifiera vilka som är mottagare av informationen i händelse av kris och vilken information de olika mottagarna behöver.

Workshop 1 (pdf, nytt fönster)

Arbetsmall informationsbehov (xls, nytt fönster)

Workshop 2

Arbete med att ta fram anpassade kartor för olika krisscenarier (pdf)

Workshop 3

Under den tredje workshopen ligger fokus på kommunikation internt och externt samt arbete med organisation och roller samt dokumentera detta.
Eget arbete: Färdigställa dokumentation:

Webbinarier 2016

Webbinarium 1: 8 april, 10.00-11.30

Temat för det första webbinariet är att beskriva och hitta (geografisk) information, till exempel i Länsstyrelsernas planeringsportal och på Geodata.se

Presentationsmaterial:
Hitta och utvärdera geodata (pdf)

Webbinarium 2: 3 maj, 10.00-11.30

Tema: GIS-analyser i ett krisperspektiv. Exempel från andra projekt visas.

Presentationsmaterial:
Vektoranalyser i ett krisperspektiv (pdf)

Webbinarium 3: 24 augusti, 10.00-11.30

Tema: datahantering och koordinatsystem.

Presentationsmaterial:
Transformation och koordinatsystem (pdf)

Webbinarium 4: 2 september, 10.00-11.30

Tema: Datahantering och datadelning

Målet med webbinarium nummer 4 är att öka förståelsen kring hur en kommun kan arbeta med effektivare datahantering, till exempel vad som är viktigt att tänka på när man vill tillhandahålla öppna data eller använda andra organisationers öppna data och tjänster.

Presentationsmaterial:
Datahantering (pdf)

Webbinarium 5: 11 november, 10.00-11.30

Tema: GIS-analyser raster och 3D-data.
Eget arbete: Färdigställa anpassade kartor för olika krisscenarier.