Vindlov.se

Vindlov.se är en webbplats om tillståndsfrågor för vindkraftverk som tagits fram i samarbete med omkring 20 offentliga myndigheter och organisationer, däribland Lantmäteriet. Samordnande myndighet för projektet är Energimyndigheten.

Vindlov.se har bildats på uppdrag av regeringen. Syftet med webbplatsen är att ta ett helhetsgrepp på tillståndsprocessen för vindkraftverk. Här kan en privatperson som är intresserad av att sätta upp ett mindre vindkraftverk hemma på gården eller ett företag som vill anlägga en hel vindkraftpark till havs få information om hur tillståndsprocessen ser ut och vad man bör tänka på i olika faser i processen. Även handläggare kan ha nytta av informationen som nu finns samlad på ett och samma ställe.

Läs mer på www.vindlov.se