Avgiftsfria geodataprodukter för FUK

Lantmäteriets geodataprodukter finns avgiftsfritt tillgängliga för forskning, utbildning och kulturverksamhet.

Produkter som erbjuds

Följande produkter finns att tillgå:

  • Bild och höjdinformation, till exempel Digitala flygbildsdata, Ortofoton och Laserdata.
  • Kartor i vektorformat, till exempel Topografi 10 Nedladdning, vektor och Ortnamn Nedladdning, vektor.
  • Kartor i rasterformat, till exempel Karta 1:10 000 Nedladdning, raster
  • Geodatatjänster för visning, nedladdning och direktåtkomst, till exempel Topografisk webbkarta Visning, Hydrografi Nedladdning och Ortnamn Direkt.
  • SWEPOS och Nätverks-RTK.

Ta del av hela utbudet i produktförteckning (pdf, nytt fönster).

Användningen medför begränsade licensvillkor

Notera att användningen medför begränsande licensvillkor. Fullständig beskrivning av licensvillkoren hittar du i licensavtalet (pdf, nytt fönster).

Öppna data

Dessutom finns Lantmäteriets "Öppna data" att tillgå - som är fritt tillgängliga för alla och som får användas utan begränsande villkor.

Geodata från flera myndigheter

Vilka geodata som ingår från övriga myndigheter hittar du på Geodata för forskning, utbildning och kulturverksamheter.