Forskning, utbildning och kulturverksamhet

Du som studerar eller arbetar med forskning, utbildning och kulturverksamhet (FUK) kan här få tillgång till kostnadsfria geodata.

Genom att teckna licensavtal om användning av geodata för FUK, så får ditt universitet, högskola eller din kulturinstitution tillgång till kostnadsfria geodata från Lantmäteriet.

Avtalet medger användning av geodata inom följande verksamheter:

  • Med forskning avses icke-kommersiell forskning där resultaten är av allmänt intresse och blir allmänt tillgängliga eller publicerade oberoende av vilken organisationsform verksamheten har där forskningen bedrivs. Företagsforskning där syftet är att främja den egna affärsverksamheten omfattas inte. Hembygdsforskning eller släktforskning, som bedrivs inom ideella föreningar eller av privatpersoner omfattas inte..
  • Utbildning som faller under Utbildningsdepartementet eller Näringsdepartementet. De som omfattas är högskolor/universitet eller grundskola/gymnasium som drivs i kommunal regi eller som privat- eller friskola. Även folkhögskolor och yrkeshögskolor är att betrakta som formell utbildning. Utbildningar som bedrivs av företag som har som affärsidé att anordna riktade utbildningar mot ett enskilt företag eller organisation, eller i syfte att utbilda användare av en specifik programvara eller liknande omfattas inte.
  • Kultur som en allmännyttig, permanent, offentligt tillgänglig verksamhet som rör teater-, dans- och musikverksamhet, museiverksamhet, biblioteksverksamhet, konst- och kulturfrämjande verksamhet, regional enskild arkivverksamhet, filmkulturell verksamhet, och främjande av hemslöjd.

Mer information om licensavtalet och vilka produkter och tjänster som ingår från andra myndigheter finner du på Geodata för forskning, utbildning och kulturverksamheter.

Här kan du även se om din organisation har tecknat avtal.

Tillgång för forskare och studenter

Universitet och högskolor som är anslutna till SWAMID (en identitets­federation som omfattar de flesta universitet, högskolor) kan använda nedladdningstjänsten GET för åtkomst till en del av den geodata som omfattas av avtalet.

Här kan du logga in till nedladdningstjänsten GET (nytt fönster)

Handledning till nedladdningstjänsten GET på engelska (pdf)

Har du frågor om GET-tjänsten? Kontakta: get.support@slu.se

Tillgång för skolor och kulturverksamheter

Skolor och kulturverksamheter utser en kontaktperson som gör en samlad beställning av geodata, max två gånger per år. Beställ data från Lantmäteriet, e-post: geodatasupport@lm.se

Behöver du som lärare i grundskola/gymnasium kartor?

Är din kommun med i Geodatasamverkan så kan du som lärare få tillgång till digitala kartor och andra geodata via din kommun. För att få detta behöver du ta kontakt med din kommun. Här kan du se om din kommun är med i Geodatasamverkan.

Information om kommunernas kontaktpersoner kan du få genom att kontakta geodatasupport@lm.se.