Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Digital samhällsbyggnadsprocess - Nyhetsbrev nr 8 - 2020

Webbsänt informationsmöte

Måndag den 14 december kl. 13-14 bjuder Lantmäteriet och projektet Smartare samhälls-byggnadsprocess in till webbsänd information där bland annat projekt- och arbetspaketsledarna informerar om status och framdrift. Du är varmt välkommen att delta i webbsändningen via denna länk (nytt fönster) .

Nationella specifikationer detaljplan

Arbetet med att ta fram Nationella specifikationer för detaljplan börjar närma sig sitt mål. Under hösten har fokus legat på kvalitetsavsnittet, samt de attribut i modellen som beskriver kvaliteten på en detaljplan, vilket var den sista delen inför leverans av de gällande versionerna av specifikationerna till publiceringen.

Det som kommer att finnas tills den 1/1 2021 är:

  • Nationell informationsspecifikation
  • Nationell dataproduktspecifikation för tillgängliggörande 
  • Informationsmodeller och begreppsmodeller

”Nationell dataproduktspecifikation för leverans till datavärd” har utgått. Den kommer att ersättas av andra specifikationer och tekniska beskrivningar, arbetsnamnen för dessa är idag:

  • Specifikation för geodatakatalog
  • Specifikation för att söka i och hämta referensdata.

Vad menas med att specifikationen är gällande? När en specifikation får statusen ”gällande” anses den vara fullständig och korrekt. Det man behöver ta med sig är att specifikationen är öppen för ändringar under hela 2021. Det handlar om ändringar som krävs allteftersom specifikationen implementeras och testas ute hos kommuner, systemleverantörer eller andra aktörer.

Lantmäteriet arbetar även med att utarbeta en handledning för specifikationerna. Under arbetet med att ta fram specifikationen har Lantmäteriet stött på flera frågeställningar där det finns behov av en handledning, dessa rör i stor utsträckning frågor om grundkartan, kvalitet och krav. Det är frågeställningar och svar som hör inte hemma i specifikationen utan behöver samlas på något annat ställe, t ex i en handledning.

Arbetet med digitaliseringen av planbeskrivningen intensifieras nu. Lantmäteriet och Boverket arbetar med realisering av en teknisk lösning, som kommer uppfylla de funktionella krav som Boverkets föreskrift gällande planbeskrivning ställer, samt ska vara långsiktigt hållbar.

Ändring i Inspire-förordningen avseende detaljplaner

Från den 1/1 2021 kommer kommunerna att vara informationsansvarig myndighet för detaljplaner. Vad betyder det för kommunen och hur behöver då dom befintliga digitala detaljplanerna hanteras från kommunerna?

Lantmäteriet tolkar inte gällande detaljplaner som digitala, förrän Boverkets föreskrift träder i kraft den 1/1 2022. Däremot kommer kommunerna redan från 2021 kunna leverera både nya och gällande detaljplaner till Lantmäteriet. Hela 2021 kommer att vara ett testår så det är först 2022 som Lantmäteriet kan anse specifikationen stabil nog för att bygga den nationella Inspiretjänsten (som tillgängliggör alla kommuners detaljplaner). Tjänsten förväntas finnas på plats senast den 1/1 2023.

Att kommuner och Lantmäteriet gör på samma sätt kommer styras med specifikationerna och Boverkets föreskrift. Nationell tjänst för Inspire kommer att finnas som en samordnad Inspiretjänst för alla detaljplaner hos Lantmäteriet, oavsett om informationen tillgängliggörs nationellt genom datavärdskapet eller från kommuner i egen regi.

Lantmäteriets slutrapport för uppdrag att driva en kompetenssatsning om digitaliseringens möjligheter i plan- och byggprocessen

Den 1 december lämnade Lantmäteriet över slutrapporten för uppdraget att driva en kompetenssatsning om digitaliseringens möjligheter i plan- och byggprocessen till Näringsdepartementet.
Du kan ta del av slutrapporten här (pdf, nytt fönster).

Steg mot en digital samhällsbyggnadsprocess!

Lantmäteriet bjöd den 27 oktober in till en webbsänd informationsdag fylld med information om steg mot en smartare samhällsbyggnadsprocess, vilket omfattar såväl informationsutveckling som den tekniska och juridiska utvecklingen. Dagen gav också möjlighet att ta del av hur kommuner och systemleverantörer jobbar med till exempel digitala bygglov och detaljplaner.
Klicka här för att ta del av webbsändningen i efterhand (nytt fönster).
Här kan du ta del av frågorna som kom in via chatten och dess svar (pdf, nytt fönster)

Våga vara digital

På uppdrag av regeringen har Lantmäteriet och länsstyrelserna genomfört en kompetenssatsning om digitaliseringens möjligheter inom samhällsbyggnadsprocessen, riktad till ledare och nämnder.
Klicka här för att ta del av webbsändningen i efterhand (nytt fönster)

Nyhetsbrev

Här hittar du alla publicerade nyhetsbrev från Digital samhällsbyggnadsprocess (nytt fönster) samt information hur du gör om du vill prenumerera på nyhetsbrev från Lantmäteriet.