Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Så stöttar Lantmäteriet Liberias landägandereform – även under pandemin

11 februari 2021

Corona-pandemin har påverkat förutsättningarna för Lantmäteriets internationella arbete. Men det har inte stannat av – istället tar det sig nya, innovativa uttryck. Ett exempel på det ser vi i Liberia där ”talande böcker” informerar människor på landsbygden om deras rättigheter att äga mark.

Initiativet som Lantmäteriet är med och stöttar beskrivs i en artikel på sajten Blankspot.
Tidigare har kvinnor i Liberia behövt tillstånd från en man om de vill äga mark. Det här har nu förändrats efter en lagändring 2018 som kom till stånd efter påtryckningar från flera organisationer.

Talande böcker sprider budskap

Med små apparater, ”talande böcker”, sprids budskapet om rättigheterna att äga land i Liberia.

Informationen om de grundläggande rättigheterna kring att äga mark sprids nu över landet genom bland annat så kallade ”Talking books”, små apparater med förinspelade budskap på det språk som människorna själv talar. Pandemin gör det inte längre möjligt för folk att samlas kring apparaterna och lyssna tillsammans. Nu sprids radioenheterna istället till hemmen – så initiativet har inte stannat av.

Christopher Byren är Lantmäteriets projektledare på plats i Liberia. Han menar att det bilaterala projekt med Liberia Land Authority – och särskilt initiativet med Talking Books – är ett bra exempel på ”Doing Development Differently” (DDD).

Effektivt samarbete

– Initiativet förverkligades på bara en månad. Från idé till genomförande. Det var ett mycket effektivt samarbete mellan myndigheter, organisationer och leverantörer i Sverige, USA, Ghana och Liberia. Mitt under rådande pandemi, säger han i artikeln.

Läs hela artikeln om Liberia och initiativet där Lantmäteriet deltar (extern webbplats, nytt fönster).