Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Så bidrar Lantmäteriet till att uppfylla målen i Agenda 2030

31 maj 2021

2015 lanserade FN de globala målen, Agenda 2030, som består av 17 mål och 169 delmål. Lantmäteriet och vår verksamhet bidrar på många sätt och vi har analyserat till vilka delmål vår verksamhet har störst påverkan och kan bidra till att nå målen. Vi ser att Lantmäteriet är med och bidrar till delmål inom samtliga hållbarhetsdimensioner, miljömässig, social, samt ekonomisk hållbarhet.

Nu kan ni läsa mer om vårt bidrag till en hållbar samhällsutveckling och Agenda 2030, nationellt och internationellt, på vår webbplats.

- Det känns mycket roligt att på det här sättet visa det arbete som genomförs på Lantmäteriet också inom det här området. Vår breda verksamhet har en stor påverkan för att Sverige ska nå målen inom Agenda 2030 men är kanske något som tas för givet. Det känns positivt att få berätta om Lantmäteriet och vår verksamhet utifrån hållbarhetsperspektivet, säger Susanne Ås Sivborg, Lantmäteriets generaldirektör.