Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Riksdagen vill se mer öppna geodata från Lantmäteriet

22 mars 2021

Ett viktigt steg har tagits i riktning mot att kunna tillgängliggöra ännu mer öppna geodata. Efter ett beslut i riksdagen så riktas nämligen en uppmaning till regeringen att prioritera att geodata blir tillgängliga för alla i så stor utsträckning som möjligt. Regeringen ska också återkomma med förslag på hur det ska finansieras.

Det här är absolut ett väldigt stort steg framåt, säger Anders Sandin som är verksamhetsområdeschef för Geodata på Lantmäteriet.

Riksdagens tillkännagivande (öppnas i nytt fönster), en slags uppmaning, kommer efter ett förslag från civilutskottet som samtliga partier i riksdagen ställt sig bakom.

Förutom att riksdagen nu vill att regeringen prioriterar arbetet med att geodata blir tillgängliga för alla i stå stor utsträckning som möjligt så ska regeringen även återkomma med förslag på hur det ska finansieras.

Riksdagen vill också att arbetet med standardisering av geodata skyndas på.

Så hur tungt väger då ett tillkännagivande?

Anders Sandin

Anders Sandin betonar att det inte ska ses som något löfte om öppna data. Inte desto mindre är det ett viktigt ställningstagande.

Det är för oss, och den tolkning vi gör på Lantmäteriet, en väldigt stark signal på att regeringen behöver agera i frågan kopplat till Lantmäteriets finansieringsform, säger Anders Sandin.

Öppna data är en fråga som Lantmäteriet har drivit under lång tid. På senare tid har den lyfts i delrapporteringen från flera av Lantmäteriets regeringsuppdrag. I digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen är öppna data en viktig förutsättning för att skapa den effekt och de samhällsnyttor som önskas. Den nya geodatastrategin formulerar att öppna data som ett mål är en väldig god förutsättning för att lösa ut de fyra samhällsutmaningarna som beskrivs där.

”Tiden är rätt för att ta de här frågorna”

En annan fråga som är tätt sammankopplad med öppna data är det beslut om värdefulla datamängder som EU väntas komma med inom en snar framtid. Det är något som Sverige måste förhålla sig till och implementera i svensk lagstiftning.

Så jag tror att många saker faller ihop och att tiden har blivit rätt för att ta de här frågorna just nu, säger Anders Sandin som tror att det blir någon form av återkoppling i närtid med anledning av tillkännagivandet.

Se den filmade intervjun där Anders Sandin kommenterar tillkännagivandet.