Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Nya projektledare för tjänsteexportprojekten i Nord-makedonien och Serbien

30 mars 2021

Lantmäteriets tjänsteexportprojekt i Nordmakedonien och Serbien har fått nya projektledare. Projekten leds från Sverige och syftar till att bygga kapacitet i systerorganisationerna, Lantmäteriets motsvarigheter, i respektive land.

Jenny Svennewall, projektledare i Nordmakedonien.

För Nordmakedonien har Jenny Svennewall tagit över projektet (Cooperation for Digital Democracy) och kommer att arbeta deltid som projektledare och koordinerande expert. Jenny kommer att ha kvar sin tjänst som verksamhetsarkitekt på Lantmäteriets Utveckling och IT och kan på så vis bidra till två verksamheters utveckling.

Jenny har tidigare arbetat för Tjänsteexporten som är en del av Lantmäteriets internationella enhet. Hon har även chefserfarenhet och kombinerat med ett intresse för internationellt arbete gör det henne väl rustad inför i sin roll som projektledare.

Jenny Svennewall, projektledare Nordmakedonien:
- Det ska bli inspirerande och utmanande att få möjligheten att arbeta som projektledare för ett tjänsteexportprojekt. Jag har trivts med att arbeta i en internationell miljö och att få möjligheten att fördjupa mig samt bidra med mina färdigheter känns stimulerande. 

Delar arbetstid mellan projektet och ordinarie verksamhet

Mathias Rantanen, projektledare i Serbien.

I Serbien har Mathias Rantanen, efter överlämning, tagit över som projektledare och leder arbetet tills projektet (Improvement of Investment Environment) avslutas i december 2021. Mathias har en gedigen internationell- och chefserfarenhet, bland annat som samhällsbyggnadschef och som expert i internationella projekt. Även Mathias kommer att dela sin arbetstid mellan projektet och ordinarie verksamhet som geodatasamordnare på Lantmäteriet.

Strategi för rekrytering av projektledare

Tobias Lundberg, resurs- och utbildningssamordnare för Tjänsteexporten på Lantmäteriet:
- Det är glädjande att se styrkan i det sätt Lantmäteriet som organisation kan hantera byten av projektledare i våra tjänsteexportprojekt. Det finns en fastslagen strategi för Tjänsteexporten om att experter och projektledare främst ska rekryteras och tillsättas från övriga verksamhetsområden inom Lantmäteriet, vilket är precis det utfall som vi fått i och med att Jenny och Mathias tar över projekten. Jag är tacksam och stolt över att jag får arbeta i en verksamhet där vi är lyhörda för varandras behov och är kapabla att lyfta blicken utanför vår egen verksamhet och se till Lantmäteriets totala leverans båda nationellt och internationellt.

Tjänsteexportens utbildningstrappa

Tjänsteexporten arbetar kontinuerligt med att slussa in och utbilda experter och projektledare som ska arbeta i projekten. Förutom kompetens inom sakområden så är de personliga egenskaperna viktiga vid internationellt samarbete.

Tobias Lundberg:
- De experter som arbetar i projekten måste vara nyfikna, lyhörda, modiga och flexibla för att leverera bästa möjliga resultat. Insatserna fokuserar på att höja kapaciteten hos personal på lantmäteriorganisationer i projektländerna och för det krävs det att Lantmäteriets experter kan förstå förutsättningarna och inte enbart utgår från hur vi arbetar i Sverige. Som statsanställd så har vi också den svenska statstjänstemannarollen att förhålla oss till, vilket är en grundpelare i det internationella samarbetet.

Tjänsteexportens utbildningstrappa baseras på ett antal steg där experter ges möjlighet att klättra uppför trappan för att på lång sikt kunna bli långtidsstationerade experter eller arbeta stor del av sin tid för tjänsteexportens projekt. För tillfället är kursverksamheten vilande i och med pandemin, men tanken är att erbjuda delar av kursmaterialet digitalt för experter framöver.