Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Digitalt koncept för Tjänsteexportens ITP-program – som ger mersmak

08 juni 2021

Deltagarna från fem afrikanska länder var utvalda. Programmet var satt och en broschyr hade skickats ut. Men så kom pandemin.
- Vi fick tänka om och göra ett digitalt upplägg. Det har fungerat över förväntan och vi har lärt oss massor som vi kommer att ha nytta av framöver.

Deltagarna i team Kenya.

Det säger Lennart Wastesson som är projektledare för ITP-programmet (International Training Programme) inom Tjänsteexporten på Lantmäteriet.

Vi är inne på det fjärde året av fem för de fem afrikanska länderna; Rwanda, Zambia, Kenya, Tanzania och Uganda. Temat för denna omgång är Land valuation (värdering) och det är omkring 30 personer som deltar.

Tobias Lundberg på Tjänsteexporten ledde ett pass i förändringsledning.

Ett vanligt år inleds varje ny omgång av ITP-programmet med att de utvalda deltagarna kommer till Sverige i tre veckor där de får åka på studiebesök samt delta på workshops och föreläsningar. De får också börja arbeta med de förändringsprojekt de vill driva i sina respektive hemländer.

Planerat Sverigebesök uppskjutet

Besöket i Sverige var inplanerat till september 2020 men ställdes så klart in på grund av pandemin.

- Vi tog en diskussion med Sida och vi bestämde att vi skulle skjuta upp besöket till september 2021. Samtidigt kom vi överens om att fundera vad vi kunde göra istället, digitalt, under tiden.

Lennart Wastesson och kollegorna på Tjänsteexporten började snabbt jobba fram ett nytt koncept. En pusselbit var exempelvis att filma Hans Söderblom på Lantmäteriet som är lärare inom bland annat värderings- och taxeringsdelen, och göra hans föreläsningar digitala. Tillsammans med övningar, uppgifter och frågor finns nu hela materialet i en lärplattform där alla deltagare har en egen inloggning.

Digital vecka för alla deltagare

När det var gjort kallades alla deltagare till tre digitala möten för att gå igenom lärplattformen och Hans material. Det var också en chans för Lantmäteriet att inhämta kunskap om hur situationen inom värderingsområdet ser ut i de olika länderna.

- Kronan på verket kom sedan med vår digitala vecka i slutet av maj då vi samlade alla deltagare från de fem länderna, fast digitalt, berättar Lennart Wastesson.

Under ett par dagar har de haft gemensamma föreläsningar och arbetspass och har också fått redovisa uppgifter för varandra.

Logistiken bakom den digitala veckan har varit en utmaning. Deltagarna har bott på hotell med konferensmöjlighet i sina respektive hemländer. Schemat har varit späckat och Tjänsteexporten har försökt att få det både varierande och spännande.

Digital mentormiddag

Som en teambildande del har man även haft en gemensam digital middag med sin mentor från Lantmäteriet.

Under den digitala veckan åts även en gemensam middag – digitalt.

- Vi brukar ha det när de kommer på besök till Sverige för att de ska få komma till ett svenskt hem och se hur det fungerar med allt från sophämtning och el, säger Lennart Wastesson.

Nu fick han istället sitta med sin middag här i Sverige och ha de afrikanska deltagarna till bords via internet.

Hur har det digitala konceptet mottagits?

Enligt den utvärdering som gjordes efter den digitala veckan så är deltagarna mycket nöjda. Lennart är också säker på att det blir fler digitala möten även om målet fortfarande är att ITP-deltagarna kommer att kunna ta sig till Sverige på besök.

Viktigt med fungerande uppkoppling

Finns det några lärdomar som ni dragit så här långt?

Lennart Wastesson tycker att det finns många lärdomar att dra från den digitala veckan. En bra internetuppkoppling är en av de viktigaste ingredienserna.

- En viktig lärdom är uppkopplingsmöjligheterna. Även om

vi hade kontrollerat i förväg att hotellen kunde erbjuda det så var det en utmaning för team Zambia, säger Lennart Wastesson.

Viktigt är också att det finns ett tydligt körschema så att deltagarna lätt kan hoppa från session till session.

För att öka interaktionen har man också använt sig av grupper i den sociala kanalen WhatsApp. Där har deltagarna delat med sig av bilder och ställt frågor.

- Det räcker inte med att bara använda en kanal. Men det har fungerat jättebra, säger Lennart Wastesson.

Arbetar med förändringsprojekten

Deltagarna fortsätter nu arbetet på hemmaplan med att slutföra utbildningen i lärplattformen och fundera vidare över sina förändringsprojekt. Enligt planen kommer denna omgång att avslutas i maj 2022. Sedan tar en ny grupp vid för det femte och avslutande året av ITP-programmet.

Team Tanzania arbetar för fullt på hemmaplan.
Deltagarna i Uganda hälsar till övriga team och kollegorna på Lantmäteriet.