Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Ökad digital kunskap hos landets kommunala politiker, ledare och tjänstemän

02 december 2020

Under tre år har Lantmäteriet arbetat för att öka kunskapen och förståelsen hos landets kommunala politiker, ledare och tjänstemän om digitaliseringens möjligheter i plan- och byggprocessen. Inte mindre än 273 av landets kommuner har mötts av kompetenssatsningen. Mottagandet har varit positivt och nu hoppas Lantmäteriet på en fortsättning.

Sidbild

- Det tar tid att ta till sig den förändring som digitaliseringen medför. Den här kompetenssatsningen har bidragit till att skapa ett första medvetande hos målgruppen men Sverige kommer att behöva fler insatser för att göra en samlad förflyttning mot en digital samhällsbyggnadsprocess, säger Malin Klintborg, uppdragsledare på Lantmäteriet för regeringsuppdragen kring en Smartare samhällsbyggnadsprocess.

Det var i december 2017 som Lantmäteriet fick regeringens uppdrag att driva en kompetenssatsning med den övergripande målsättningen att effektivisera plan- och byggprocessen.

Flera olika insatser som gett resultat

Målgruppen för satsningen har varit ledare, nämnder, tjänstemän och handläggare inom kommunerna och länsstyrelserna.

När arbetet nu slutrapporteras så har Lantmäteriet mött 273 av landets kommuner genom kompetenssatsningens olika delar.

Workshopar ute hos kommunerna, webbkonferenserna Våga vara digital för nämnder och ledare med 1 600 deltagare, material i form av handledningar och vägledningar, är bara några exempel på insatser som har gjorts.

En viktig del i uppdraget har också varit att skapa en plattform för utbyte av erfarenheter, kunskap och information. Det har skett bland annat i form av en kampanjsida på Lantmäteriets webb och genom regelbundna informationsmöten.

”Ser en ökad vilja att arbeta med frågorna”

Mycket har gjorts men det finns mer att göra för att stötta implementeringen av den nationella infrastrukturen för ett informationsutbyte inom samhällsbyggnadsprocessen. Det är ett arbete som Lantmäteriet driver, tillsammans med andra offentliga aktörer och landets kommuner.

- Vi kan se en ökad förståelse för behovet av systemsyn och nationell standardisering när man digitaliserar – och en ökad vilja att arbeta med frågorna. Det här arbetet behöver fortsätta och Lantmäteriet hoppas därför på en fortsatt kompetenssatsning, säger Malin Klintborg.

Läs mer om Lantmäteriets kompetenssatsning i slutrapporten