Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Ny EU-portal med Lantmäteriets information på plats

14 december 2020

Lantmäteriet kommer från den 12 december ha information på den nya EU-portalen Your Europe. Bakgrunden är EU-förordningen om en gemensam digital ingång – Single Digital Gateway, SDG, - som tar fasta på ett digitalt användarvänligt Europa.

Den nya EU-portalen youreurope.eu ska underlätta för privatpersoner och företagare att hitta information och utföra ärenden digitalt inom hela EU. Ett viktigt första steg mot ett ännu öppnare Europa.

Underlätta för privatpersoner och företagare

Portalen, youreurope.eu, vänder sig till både privatpersoner och företagare. Syftet är att minska de hinder som finns idag för att hitta information eller utföra ärenden över gränserna inom EU. Privatpersoner och företagare ska kunna hitta tillförlitlig information samlat på ett ställe, bland annat nationella regler och rättigheter. Informationen ska finnas på engelska.

- Jag tycker att samarbetet på Lantmäteriet har fungerat mycket bra i detta uppdrag med gott om egna initiativ och eget driv. Kommunikation och Team Webb har varit viktiga kuggar. Ett kort, intensivt och roligt uppdrag utan ”långbänkar”, säger projektledare Lars Zingmark.

Han lyfter även fram DIGG, som har haft en viktig samordnande roll, och påtalar också att den här insatsen bara är början på en längre resa. I kommande faser kommer bland annat E-tjänster att beröras.

För Lantmäteriets del är det ”Bosättning i annan medlemsstat” eller ”Residence in Sweden” som är bidraget i detta genom att ge svar på EU-medborgares frågor om förvärv av fastigheter i Sverige.

- Det är många myndigheter i samtliga EU länder berörs av detta. För Lantmäteriet innebär det att viss information och stöd ska tillhandahållas på engelska. Till 2023 finns krav på att även on-linetjänster ska kunna nås via denna sida och då påverkas även våra e-tjänster, säger Dennis Lindén, Enhetschef på Fastighetsinskrivningen.

DIGG nationell samordnare

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, är utsedd nationell samordnare för arbetet med att införa EU-förordningen om en gemensam digital ingång i Sverige. Under året har ett DIGG samverkat med ett 60-tal myndigheter och ett flertal aktörer för att förbereda genomförandet. Arbetet fortsätter under kommande år för att genomföra alla etapper i SDG-förordningen.