Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Nu är den här – den nya nationella geodatastrategin för 2021–2025

31 augusti 2020

Digitala geodata är en nödvändig grundsten i byggandet av vårt samhälle. I den nya nationella geodatastrategin som nu lanseras så lyfter vi fram hur geodata kan bidra till lösningar till ett par viktiga samhällsutmaningar – och bidra till ett klokt beslutsfattande på lokal, regional och nationell nivå.

Den nationella geodatastrategin är framtagen av Lantmäteriet tillsammans med de myndigheter och organisationer som ingår i Geodatarådet.

Strategin ger vägledning för de aktörer som bidrar med geodata i samhället och den är särskilt inriktad mot att bidra till det svenska genomförandet av Agenda 2030.

Geodatastrategin lyfter fram behovet av att geodata är öppna, tillgängliga och användbara, samt att vi behöver bli ännu bättre på att samverka på alla nivåer i samhället

Se filmklippet där Anders Sandin, chef för Geodata på Lantmäteriet, och Magnus Forsberg, uppdragsledare för Geodatarådet, berättar om den nya nationella geodatastrategin.

Här kan du ta del av den nya geodatastrategin (nytt fönster).