Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Nationella geodatastrategin överlämnad till statssekreterare Elin Olsson

17 september 2020

Vid Geodatarådets möte under onsdagen så överlämnade Lantmäteriets generaldirektör Susanne Ås Sivborg den nya Nationella geodatastrategin till statssekreterare Elin Olsson. Det är slutet på ett intensivt arbete som pågått under våren – samtidigt är det starten på det som ska göras för att realisera målen i den nya strategin.

Susanne och Elin
Generaldirektör Susanne Ås Sivborg överlämnade den nya strategin till statssekreterare Elin Olsson.

Magnus Forsberg är Lantmäteriets uppdragsledare för Geodatarådet och den som håller samman arbetet med strategin.  

Magnus, Susanne och Elin
Magnus Forsberg och Susanne Ås Sivborg tillsammans med Elin Olsson som precis fått motta den nya nationella geodatastrategin.

Hur känns det nu när den nya strategin är överlämnad?

- Det har varit ett stort jobb med cirka 25 myndigheter, organisationer och företag som har bidragit på olika sätt. Vi hade initialt inspel från alla vilket gav ett oerhört stort material.

Att gå från detta till den nerkokade Nationella Geodatastrategin som är slutresultatet har varit en resa. Men resultatet av sådana resor är ofta det bästa med att man fått argumentera och vända perspektiv med varandra. Så, det känns bra att kunna leverera en strategi som verkligen är en gemensam framtagen Nationell Geodatastrategi för 2021–2025, säger Magnus Forsberg.

Vad återstår nu att göra?

- Geodatarådet börjar nu organisera sig för att genomföra det man nu beskrivit som utmaningar och behov i strategin. Vi kommer att börja formulera vad vi vill och vilka nyttor vi ser att det genererar och planerar i första hand en inbjudan till flera departements statssekreterare för att få förståelse för vad Geodatarådet ser för behov av framtida regeringsuppdrag för att lösa dessa frågor, säger Magnus Forsberg.

Bild på den nationella geodatastrategin i form av flera utskrivna häften.

Har du hunnit få någon respons på strategin ännu?

- Absolut, både att man hade haft andra förväntningar och att den överträffade förväntningarna. Den strategin vi lämnar bakom oss har en stor detaljeringsgrad vilket Geodatarådet inte vill ha i denna strategin utan man ville ha en strategi som håller över tid med mål som kan kännas aktuella både vid år 2021 liksom 2025. Det är kring denna målsättning de flesta reaktioner varit, positiva liksom att man saknar detaljeringsgraden, säger Magnus Forsberg.

Här kan du läsa mer om Nationella Geodatastrategin.