Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Historiskt beslut i omarronderingen Stora Tuna

20 oktober 2020

Nu har Lantmäteriet tagit beslut om det kanske största ärendet i Lantmäteriets historia. Det omfattar större delen av Borlänge kommun, ca 23 000 ha och runt 1500 sakägare.

- Omarronderingen, då mindre skiften slås samman till större ägor, gynnar de flesta enskilda fastighetsägare, men också samhället i stort, både ekonomiskt och miljömässigt, säger Elisabeth Olsson, enhetschef på Lantmäteriet.

Redan år 2010 inkom de första ansökningarna till Lantmäteriet med önskemål om att göra om fastighetsinnehav och gränser, vilket så småningom blev ärendet ”Stora Tuna”. Orsakerna är flera till att arbetet pågått under så lång tid.  Det stora antalet sakägare med allt från privatpersoner som äger en mindre fastighet till stora skogsbolag, Borlänge kommun och länsstyrelsen i Dalarnas län, är naturligtvis några av anledningarna.

Karta - bilden visar skiften före och efter omarrondering i Stora Tuna
Bilden visar skiften före och efter omarronderingen i Stora Tuna.

För att komma till ett beslut som möter så många krav och önskemål som möjligt har ett omfattande arbete krävts. Det har inneburit inventering, värdering, hantering av markägarnas önskemål och yrkanden som löpt och förändrats över tid, planläggning för den nya fastighetsindelningen samt utredning av samfälligheter och rättigheter. Exempelvis så har man behövt se över alla äganderätter då många fastighetsägare varit osäkra på vilken mark de äger och vart deras gränser går. Många privatpersoner har också ärvt marken från generationer bakåt i tiden, vilket gör att det finns en historia att ta hänsyn till när man nu gör om.

Än har beslutet inte vunnit laga kraft

När beslutet, som fattades den 14 oktober, nu delgetts sakägarna tar det fyra veckor innan det vinner laga kraft. Under den tiden finns möjlighet för sakägarna att inkomma med överklaganden.

- I den återkoppling vi får är det många markägare som säger att de nu kan använda sina fastigheter på ett mer fördelaktigt sätt. Sen är det är i stort sett omöjligt att göra alla nöjda. Inte minst eftersom önskemål förändras över tid, i takt med att till exempel nya familjekonstellationer och nya ägare kommer till, viket ibland medför nya yrkanden/önskemål. Men jag ser också hur omarronderingen gynnar vårt samhälle i stort, vilket naturligtvis är viktigt, säger Elisabeth Olsson, enhetschef på Lantmäteriet, Fastighetsbildning. 

Omarronderingen Stora Tuna i siffror (pdf, nytt fönster)