Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Handledningen HMK – Digital grundkarta är nu publicerad

02 oktober 2020

Den 1 oktober 2020 publicerades HMK – Digital grundkarta på Lantmäteriets webbplats.

Bild på handledningen HMK - Digital grundkarta

HMK – Digital grundkarta (pdf, nytt fönster) är en handledning för framtagande av grundkarta och den:

  • innehåller rekommendationer för arbetet med grundkartor till detaljplan
  • redovisar krav enligt lag och förordning samt ger information om standarder för utformning av digitala grundkartor
  • vänder sig till både beställare och utförare för framtagande av grundkartor i detaljplaneprocessen, men även till andra aktörer inom plan- och byggprocessen
  • är en del av Lantmäteriets handböcker i mät- och kartfrågor (HMK) och kommer att förvaltas löpande enligt HMK-konceptet.

Handledningen behandlar:

  • grundläggande förutsättningar avseende; begrepp, lag och förordning, föreskrifter, definitioner, processer, ansvar, utseende samt annat planeringsunderlag
  • upprättande av beställning för grundkarta och genomförande av grundkartearbetet
  • arkivering av grundkartor samt sparande av digitala grundkartor.