Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Effekter av en digitaliserad fastighetsbildning

01 december 2020

Digitaliseringen av fastighetsbildningsverksamheten kommer att gynna såväl samhället som den enskilde kunden. Vinsterna går att räkna hem i både kvalitet, kostnad och tid. Samtidigt finns det utmaningar som måste hanteras, bland annat den juridiska utvecklingen som är omfattande och tidskrävande.

Sidbild

Det här framgår i den slutrapport som Lantmäteriet nu lämnar in till regeringen. Uppdraget att titta på vilka effekter en digitalisering av fastighetsbildningsverksamheten kan få, och vilka olika lösningar som finns, har genomförts med inspel från bland annat landets kommunala lantmäterimyndigheter.

Slutsatsen är att digitaliseringen av fastighetsbildningsverksamheten kommer att ge positiva effekter när det gäller både kvalitet, kostnad och tid.

- Ett digitalt informationsflöde hela vägen - från ansökan till beslut - kommer inte bara att förenkla för våra kunder utan även effektivisera handläggningen som helhet. Vinsterna är många, säger Tove Elvelid, divisionschef Fastighetsbildning, Lantmäteriet.

Ökad transparens och förutsägbarhet

På kort sikt (1–5 år) väntas nyttorna för samhället och de enskilde kunden bestå i bland annat:

  • Förbättrad kunddialog – ”lätt att göra rätt”
  • Ökad andel korrekta och kompletta ansökningar
  • Obrutet digitalt informationsflöde från ansökan till handläggning
  • Ökad transparens för kunden
  • Ökad förutsägbarhet för kunden
  • Enhetliga processer och arbetssätt

På längre sikt är effekterna svårare att förutspå men tillgången på digital infor­mation kommer sannolikt att möjliggöra att delar av handläggningen blir automatiserad. Redan nu är Lantmäteriet också på gång med projekt som omfattar AI. Då handlar det om text- och bildtolkning av äldre akter.

- Vi kommer framöver att få se användningsområden som vi inte ens kan föreställa oss idag. Digitaliseringen har under flera år varit den största samhällstrenden. Det vi ser nu är att ny teknik, som exempelvis AI kommer att revolutionera, säger Maria Petrusson, utvecklingschef på Fastighetsbildning, Lantmäteriet.

Relatera till andra digitaliseringsuppdrag

I rapporten lyfter Lantmäteriet fram att digitaliseringen av fastighetsbildningsprocessen också måste relatera till lösningar och resultat från andra pågående digitaliseringsuppdrag (se faktaruta nedan).

Två stora utmaningar har identifierats som kritiska framgångsfaktorer på vägen mot en digital fastighetsbildningsprocess:

  • Den juridiska utvecklingen som är omfattande och tidskrävande
  • Behovet av underlag med god och känd kvalitet, vilket omfattar bland annat registerkartan.