Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Corona-effekt av undantag från amorteringsplikten

12 oktober 2020

Bankernas möjlighet att ge bolånetagare undantag från amorteringsplikten under coronakrisen gav omedelbar effekt.

En vecka efter Finansinspektionens beslut i april hade 50 000 kunder nappat på det. Effekterna märks av inom Lantmäteriets inskrivnings- och pantverksamhet.

Hus och hustak, foto.

- Vi hade en peak i verksamheten under juni kopplat till Finansinspektionens beslut om undantag från amorteringsplikten. Även under september ser vi en kraftig ökning av såväl intecknings- som lagfartsärenden på nära 20 procent, säger Dennis Lindén som är enhetschef på Lantmäteriet.

En annan effekt av coronakrisen som märkts av under sommaren är att antalet digitala ansökningar från privatkunder har ökat.

- Privatkundernas användning av våra e-tjänster har ökat med 60 procent under perioden april till september. Den kraftiga volymökningen är självklart en påverkande faktor, men vi ser ett ändrat beteende och att kunderna föredrar att ansöka digitalt om lagfart eller inteckning i högre grad säger Dennis Lindén.

Stabil utvecklingstakt för inteckningar

Tillväxttakten för inteckningar i den svenska fastighetsmarknaden är sammantaget stabil. Det visar siffror för årets tredje kvartal (se länssiffror i tabellen nedan).

Det totala inteckningsbeloppet i fastigheter ökade mellan juli och september med 4,8 procent och uppgår nu till 5,9 biljoner - eller 5 940 miljarder kronor.

Störst ökning märks i Kronoberg, Skåne, Södermanland, Örebro och Östergötland där tillväxttakten ligger på över 5 procent för samtliga län.

Utvecklingstakten för inteckningar

Län Q3 2020 Q3 2019 Skillnad i % 

Blekinge

78 551 904 179

75 436 649 752

4,13%

Dalarna

135 592 479 047

129 502 155 685

4,70%

Gotland

42 492 851 793

40 605 291 678

4,65%

Gävleborg

122 908 624 561

117 433 724 141

4,66%

Halland

227 357 553 538

217 617 841 297

4,48%

Jämtland

74 443 533 137

71 267 884 309

4,46%

Jönköping

180 638 818 326

172 098 677 099

4,96%

Kalmar

133 776 348 342

127 919 609 814

4,58%

Kronoberg

99 861 529 546

94 712 143 189

5,44%

Norrbotten

104 744 601 564

100 663 498 422

4,05%

Skåne

825 335 240 701

785 193 920 104

5,11%

Stockholm

1 618 106 908 216  

1 543 337 898 418

4,84%

Södermanland

164 082 425 417

155 887 435 188

5,26%

Uppsala

215 233 341 309

205 363 796 188

4,81%

Värmland

134 002 798 169

128 730 127 933

4,10%

Västerbotten

127 107 306 368

122 231 224 925

3,99%

Västernorrland

103 001 687 074

99 353 819 199

3,67%

Västmanland

137 802 332 702

132 015 460 463

4,38%

Västra Götaland

1 013 073 442 649  

965 969 011 011

4,88%

Örebro

144 488 303 335

137 416 181 859

5,15%

Östergötland

258 199 777 541

245 629 920 952

5,12%

TOTALT

5 940 801 807 515  

5 668 386 271 626

4,81%