Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Under våren påbörjas rekryteringen i Kiruna

10 april 2019

Förstärkningen av Lantmäteriets verksamhet i Kiruna börjar ta en alltmer konkret form. Lantmäteriets ledningsgrupp har nu tagit det formella beslutet om en budget för året och hur många arbetstillfällen som förstärkningen rör. Under våren börjar rekryteringen av de första nya kollegorna.

Marie Stålnacke
Marie Stålnacke

- Det känns jättebra att vi är på gång och har en plan för hur vi ska jobba för att rekrytera nya kollegor till Kiruna, säger projektledaren Marie Stålnacke.

Målsättningen är att Lantmäteriet vid årets slut ska ha rekryterat 53 nya medarbetare till Kiruna-kontoret.

Dessa fördelas enligt följande:

 • Informationsutvecklare, KUF (Geodata)
  22 medarbetare
 • Kundcenter (Kommunikation)
  15 medarbetare
 • Samfällighetsföreningsregistret, SFR (Fastighetsinskrivning)      
  8 medarbetare
 • Systemutvecklare/systemtekniker (UIT)               
  8 medarbetare

Förstärkning och nyetablering

Det handlar alltså både om en förstärkning av den nuvarande verksamheten, bland annat i form av informationsutvecklare inom Kvalitetsutveckling Fastighet (KUF) och systemutvecklare/tekniker, samt en nyetablering i form av medarbetare till Kundcenter och Samfällighetsföreningsregistret (SFR).

Tjänsterna kommer att utannonseras och vara öppna för vem som helst att söka. För ett par veckor sedan hölls tre välbesökta informationsträffar för medarbetarna på Radiotjänst för att ge dem en bild av vad Lantmäteriet har att erbjuda.

Öppet hus för alla i Kiruna

Härnäst planeras ett Öppet hus den 22 maj i Lantmäteriets lokaler i Rymdhuset där alla Kirunabor är välkomna på besök. Det blir en möjlighet att ännu mer i detalj berätta om de olika roller som vi kommer att rekrytera till.

- Personer med kunskaper om fastighetsinformationen är svåra att hitta. Därmed blir de personliga egenskaperna viktigare när vi exempelvis ska rekrytera informationsutvecklare till KUF. Sedan får vi utbilda dem internt, säger Marie Stålnacke.

Rekryteringarna kommer att ske i etapper med tidigast tillträde efter sommaren. En fråga som måste lösas är nämligen lokaler till de nya kollegorna. Det är något som ett särskilt lokalprojekt arbetar med.

”Bättre service till kunderna”

Vad kommer förstärkningen i Kiruna att betyda för Lantmäteriet?

- Förstärkningen av Kundcenter innebär ju att vi kan ge ännu bättre service till våra kunder. Med fler informationsutvecklare så höjer vi kvaliteten på vår fastighetsinformation. Och det är bara två exempel, säger Marie Stålnacke.

Och för Kiruna?

- Det känns också väldigt bra att vi kan erbjuda drygt 50 kvalificerade jobb i Kiruna. Genom att vi förstärker verksamheten med olika typer av arbetsuppgifter blir vi en attraktivare arbetsgivare både för våra nuvarande och våra framtida medarbetare