Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Nationellt tillgängliggörande av digitala detaljplaner – med sikte på 2021

01 februari 2019

Lantmäteriet föreslår att landets detaljplaner ska tillgängliggöras digitalt genom en nationell digital åtkomstpunkt. Lösningen ligger inte i att informationen lagras på ett ställe – det handlar om en modell för tillgängliggörande där informationen är ständigt uppdaterad och återbrukningsbar.

Porträttfoto på Malgorzata Drewniak
Malgorzata Drewniak, jurist

- Det finns fördelar för alla, vare sig du är planhandläggare, byggaktör eller en privatperson som söker information ur en detaljplan för ett visst område, säger Malgorzata Drewniak, jurist på Lantmäteriet och författare till rapporten.

Rapporten (pdf) lämnades in till regeringen den 31 januari och är en del i Lantmäteriets uppdrag att verka för en smartare samhällsbyggnadsprocess.

Bakgrunden är att dagens detaljplaner är analoga eller inte helt digitala på ett sätt som gör det möjligt att göra sökningar på enskilda datamängder. De finns inte samlade nationellt och detaljplanerna följer inte heller en gemensam standard. Där standarden har tillämpats så har resultaten blivit olika. Det går alltså inte att bygga nationella tjänster på informationen som den ser ut idag.

Samlad bild av var det går att bygga

Med digitala detaljplaner är det möjligt att söka information som idag kräver ett omfattande manuellt arbete. För en enskild planhandläggare kan utförandet av en detaljplan underlättas genom att enklare hitta liknande genomförda lösningar från andra delar av landet som har fungerat bra.

Byggföretag som vill analysera var i landet det finns byggbar mark gynnas också av nationellt tillängliga digitala detaljplaner. Istället för att gå till varje enskild kommun får de en samlad bild av var det går att bygga.

Porträttfoto på Malin Klintborg
Malin Klintborg, uppdragsledare

Likaså gör digitala detaljplaner att det blir enklare för privatpersoner att se vad som går att göra med deras tomt.
- I slutänden kan det här effektivisera hela samhällsprocessen, säger Malin Klintborg som är Lantmäteriets uppdragsledare för Digitalt först-uppdragen.
- Det här är en lösning som kan skalas upp och omfatta all grunddata.

Roller och ansvar

Utmaningen har inte varit de tekniska lösningarna för ett tillgängliggörande utan snarare att hitta de juridiska avvägningarna.

I rapporten definieras olika roller och deras ansvar där det föreslås att kommunerna ska ha en skyldighet att delta i den nationella infrastrukturen och vara informationsansvariga för detaljplaner och att de följer standard. Lantmäteriet föreslås få en roll som samordnare i fråga om bland annat avtal och ansvara för att det finns en gemensam ingång till inforamationen,  exempelvis genom ett visningsfönster för digitala detaljplaner.

Ett nationellt tillgängliggörande kan Lantmäteriet ha på plats till 2021.

Föreslaget är avgränsat till detaljplaner som är digitala idag och omfattar inte gamla detaljplaner.

En samlad kostnadsanalys och finansieringsmodell kommer att föreslås i den slutrapport som Lantmäteriet lämnar in i april.


Läs mer om digitala detaljplaner

Boverket arbetar med att ta fram föreskrifter för detaljplaner. Vad innebär dessa och hur påverkas kommunerna av de kommande föreskrifterna? Boverket har sammanställt frågor och svar för dig som vill veta mer om det pågående arbetet. Läs mer på Boverkets webbplats (öppnas i nytt fönster).


Fakta/Aktuella regeringsuppdrag inom Digitalt först-området

  • Digitala detaljplaner. Lämna förslag på hur ett nationellt tillgängliggörande av detaljplaner kan utformas, samt utreda behovet av en utökad redovisning av byggnadsinformation. Redovisning 31 januari 2019.

  • Smartare samhällsbyggnadsprocess. Redovisa lösningar för ett nationellt tillgängliggörande av all geodata inom samhällsbyggnadsprocessen.Uppdraget ska slutredovisas 26 april 2019.
  • Säker och effektiv tillgång till grunddata. (Tillsammans med Bolagsverket och Skatteverket). Lämna förslag som syftar till att skapa en säker och effektiv tillgång till grunddata, genom att bland annat tydliggöra ansvaret för och öka standardiseringen av sådan data. Uppdraget ska redovisas 30 april 2019.
  • Ett säkert och effektivt elektroniskt informationsutbyte inom den offentliga sektorn. (Tillsammans med Bolagsverket, Domstolsverket, E-hälsomyndigheten, Försäkringskassan och Skatteverket.) Beskriva behovet av – och förutsättningarna för – en sammanhållen och säker nationell lösning för offentliga myndigheters åtkomst till grunddata och annan samhällsviktig information som behöver samordnas natrionellt. Uppdraget ska slutredovisas 15 augusti 2019.
  • Kompetenssatsning om digitaliseringens möjligheter i plan- och byggprocessen. Skapa en plattform för erfarenhetsutbyte för aktörer inom samhällsbyggnadsprocessen samt utbildningsinsats riktad mot ledare, nämnder och handläggare. Uppdraget ska slutredoviss 1 december 2020.

Läs mer om Lantmäteriets regeringsuppdrag här