Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Lantmäteriet stärker relationerna med Geodatarådets medlemmar

08 mars 2019

Geodatarådet är en av Lantmäteriets viktiga samarbetspartners i arbetet med att skapa en väl fungerande infrastruktur för geodata.
Lantmäteriet har nyligen utsett Magnus Forsberg som särskilt ansvarig att vårda relationerna med övriga myndigheter inom Geodatarådet. En av hans första uppgifter blir att besöka de olika medlemmarna och lyssna in deras behov och tankar.

En önskan från Lantmäteriet är att alla organisationer som ingår i Geodatarådet känner att de har goda möjligheter att föra fram sina synpunkter och att delta i arbetet. De ska ge råd och stöd till Lantmäteriet som nationell samordnare inom geodataområdet och bidra till att nå målen som beskrivs i den nationella geodatastrategin.

”Ofta nyanser av samma behov”

Porträttfoto på Magnus Forsberg
Magnus Forsberg är särskilt ansvarig för att vårda relationerna med övriga myndigheter inom Geodatarådet.

Magnus Forsberg tror att det finns stora fördelar med att en särskilt utpekad resurs ska jobba aktivt med frågan. Det blir det lättare för Lantmäteriet att diskutera den nationella geodatastrategin utifrån respektive myndighets utmaningar.

- Om man lyssnar väldigt noga på utmaningarna så är det ofta så att de är nyanser av samma behov. I och med att medlemmarna i rådet ser att deras frågor lyfts in i arbetet, får vi fler som vill ha ett medinflytande över aktiviteter som vi sätter i gång. På så sätt tror jag att man får ett brett enskilt ansvar för sitt engagemang i Geodatarådet, säger Magnus Forsberg som vid sidan om uppdraget arbetar med verksamhetsutveckling i Fastighetsbildnings stabsfunktion.

Besöka de olika medlemmarna

Initialt kommer han att söka upp de olika rådsmedlemmarna, både för att lyssna och föra dialog.

- Vilka utmaningar ställs respektive myndighet för på 2–3 års sikt? Vilka är de topp 5 frågorna som är viktigaste för respektive medlem för att bli framgångsrika? Hur angör vi frågorna i arbetet med den nationella geodatastrategin? Efter första kontakten kommer det att vara viktigt för mig att ha kontinuerlig kontakt för att fånga och lösa frågor i närtid. 

Geodatarådets handlingsplan har en nära koppling till Lantmäteriets arbete med regeringsuppdragen inom en digital samhällsbyggnadsprocess. Förklara – hur hänger det ihop?

- När regeringsuppdragen kring en digital samhällsbyggnadsprocess kom till Lantmäteriet så såg vi många likhetstecken mellan regeringsuppdragen och våra mål i den nationella geodatastrategin. Efter dialog i Geodatarådet så beslutades att jobba ihop arbetsgrupperna i Geodatarådets handlingsplan med vad som behövde göras inom ramen av våra uppdrag i Digitalt Först.  Att fokus under 2018 har varit samhällsutmaningen ”Samhällsbyggnadsprocessen” innebär att flera av aktiviteterna i handlingsplanen även har koppling och varit till nytta för de andra samhällsutmaningarna som är beskrivna i den nationella geodatastrategin.

Läs mer om Geodatarådet här (öppnas i nytt fönster).