Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Lantmäteriet höjer avgifterna

17 december 2019

Från och med den 1 januari år 2020 höjs Lantmäteriets avgifter för lantmäteriförrättningar och registreringar i samfällighetsföreningsregistret.

Foto på en lantmätare ute i fält

Lantmäteriets verksamhet finansieras till stor del med avgifter som betalas av den fastighetsägare som nyttjar våra tjänster. Senast Lantmäteriet justerade avgiften för lantmäteriförrättningar var i januari 2017. Våra avgifter beskrivs i Lantmäteriets föreskrifter.

Höjningen avser totalt cirka 7 procent för lantmäteriförrättningar. Lantmäteriets avgiftshöjningar sker efter samråd med Ekonomistyrningsverket. Avgiften för registrering i samfällighetsföreningsregistret beslutas av regeringen.

De nya avgifterna avser:

För dig med pågående ärenden

För dig med pågående ärenden innebär våra nya avgifter att vi debiterar dig enligt den nya taxan från och med den 1 januari 2020.

Om du har frågor

För allmänna frågor om våra avgifter

Om du har allmänna frågor om våra avgifter är du välkommen att vända dig till vårt kundcenter på kundcenter@lm.se eller 0771-63 63 63.

I pågående lantmäteriförrättningsärende

För frågor om avgifter i ett pågående ärende kan du kontakta din utsedda handläggare.

Frågor om samfällighetsföreningsregistret

Om du har frågor om avgifter för registrering i samfällighetsföreningsregistret så kan du kontakta sfr@lm.se eller 0176-766 50.


Om Lantmäteriet

Lantmäteriet är den myndighet som kartlägger Sverige. Till våra uppgifter hör också att registrera och säkra ägandet av alla fastigheter samt hantera deras gränser. Vi tillhör Finansdepartementet.

Verksamheten är avgiftsfinansierad

Lantmäteriets verksamhet finansieras till stor del med avgifter som betalas av den fastighetsägare som nyttjar våra tjänster. Som fastighetsägare har man rättigheter och skyldigheter. Kostnader som uppkommer kopplade till fastigheten har respektive fastighetsägare ansvar för. Därför är en stor del av Lantmäteriets verksamhet avgifts- och inte anslagsfinansierad, och finansieras därmed inte med skattemedel.