Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Lantmäteriet har fått två nya regeringsuppdrag kopplade till digitalisering av offentlig sektor samt medel för fortsatt arbete med en obruten digital samhällsbyggnadsprocess

19 december 2019

- För offentlig sektor totalt och för medborgare och företag, ger det stora positiva effekter, i form av säkerhet, standardisering och kostnadseffektivitet, säger Malin Klintborg, Lantmäteriets uppdragsledare.

Lantmäteriet har tillsammans med flera andra myndigheter fått de nya regeringsuppdragen, etablera en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte samt etablera ett nationellt ramverk för grunddata inom den offentliga förvaltningen. Uppdragen ska samordnas av myndigheten för digital förvaltning (Digg).

Uppdragen har koppling till Lantmäteriets informationsförsörjningsuppdrag och hör till ett av våra mest prioriterade projekt, smartare samhällsbyggnadsprocess.

- Regeringens ambition är att det ska etableras ett antal förvaltningsgemensamma lösningar, det handlar om ramverk, styrformer och tekniska lösningar för ett antal identifierade ”byggblock”, samt för grunddata, för att uppnå ett säkert och effektivt informationsutbyte och tillgängliggörande av grunddata inom och med offentlig sektor, säger Malin.

Fortsatt förtroende

Lantmäteriet har fått fortsatt förtroende att delta i genomförandet och etableringen av förslagen som togs fram i uppdragen - uppdrag om ett säkert och effektivt elektroniskt informationsutbyte och uppdrag om säker och effektiv tillgång till grunddata, som påbörjades under 2018 och slutredovisades efter sommaren 2019. Dessutom har Lantmäteriet beviljats 35 miljoner kronor under 2020 för att fortsätta arbetet mot en obruten digital samhällsbyggnadsprocess, där vi ännu väntar på ett kommande uppdrag.

Möjligheter för Lantmäteriet

För Lantmäteriet innebär detta en möjlighet att kunna ansluta till myndighetsgemensamma lösningar för exempelvis ombudshantering, auktorisationslösning, identitet i tjänsten med mera och att inte behöva ta fram dessa lösningar själva.

Delredovisning av uppdragen ska ske till Infrastrukturdepartementet senast den 1 mars 2020 och slutredovisning senast den 31 januari 2021.