Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Lantmäteriet får viktigt utredningsuppdrag när regeringen kraftsamlar kring artificiell intelligens och öppna data

02 maj 2019

Den 2 maj beslutade regeringen om tre uppdrag gällande artificiell intelligens och öppna data med avsikt att stärka välfärden och Sveriges konkurrenskraft.
- Vi behöver kraftsamla kring artificiell intelligens och öppna data. Därför satsar regeringen på självlärande system och data för att lösa våra samhällsutmaningar, säger energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman i ett pressmeddelande.

Ett av de tre uppdragen får Lantmäteriet ansvar för. Lantmäteriet ska identifiera vilka datamängder som kan komma i fråga att tillgängliggöras enligt PSI-direktivet och vilka aktörer som kan komma att omfattas av kravet att tillgängliggöra sådana data. Lantmäteriet ska även analysera och redovisa ekonomiska konsekvenser av att tillgängliggöra myndigheters värdefulla datamängder avgiftsfritt. I uppdraget ingår även att analysera och redovisa de samhällsekonomiska nyttorna som ett sådant tillgängliggörande kan ge.

I en kommentar till beslutet säger Lantmäteriets generaldirektör Susanne Ås Sivborg:
- Vi har fått ett spännande och viktigt uppdrag. Det är glädjande och visar än en gång på att regeringen har ett förtroende för Lantmäteriets kompetens på området. Uppdraget samspelar väl med våra tidigare regeringsuppdrag inom ramen för en digital samhällsbyggnadsprocess.

Lantmäteriets nya utredningsuppdrag ska slutredovisas den 17 januari 2020.

Läs mer om de tre uppdragen i regeringens pressmeddelande (öppnas i nytt fönster)

Fotnot:
PSI-direktivet från EU-kommissionen syftar till att göra offentlig information mer tillgänglig. Det innebär bland annat att olika aktörer i samhället ska kunna använda offentlig information för att skapa nya produkter och tjänster. PSI-direktivet har gett upphov till den svenska PSI-lagen