Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

ITP-program planeras för Liberia och Zimbabwe

17 maj 2019

Lantmäteriet lämnade den 15:e maj in ett förslag på ett utökat International Training Program (ITP) för deltagare från Liberia & Zimbabwe till Sida. Lantmäteriet har sedan 2 år ett avtal med Sida om att hålla internationella utbildningar för 5 östafrikanska länder (Kenya, Zambia, Tanzania, Rwanda och Uganda).

Det inlämnade förslaget avser att utöka avtalet med ytterligare två länder i en egen utbildning.

Lantmäteriets ITP syftar till att bygga kapacitet hos mottagarländerna inom ”land administration” och ”land governance” för både myndigheter, civila organisationer och lokala aktörer/ledare. En ITP består av olika faser med utbildning i Sverige och andra länder samt regionala och lokala sammankomster.

Fokus på områden mellan stad och landsbygd

För att länka ihop teori och praktik avvänds förändringsprojekt för att initiera en förändring inom ett område. För detta ITP kommer förändringsprojekten att fokusera på områden mellan stad och landsbygd (peri-urban) utanför Harare och Monrovia, där informella bosättningar med bristande samhällstjänster skapar konflikthärdar som i många fall är landrelaterade.

Stärka kvinnors rätt till hållbart ägande

Att stärka kvinnors rätt och möjligheter i denna typ av miljö och ge bättre förutsättningar för tryggt och hållbart boende/ägande via nya former av samarbeten mellan stat, civilsamhälle och lokala företrädare är det långsiktiga målet med programmet.

Programmet är tänkt att starta under 2020 och pågå under tre år, varje år kommer 15 deltagare från respektive land att väljas ut till att gå programmet.