Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Internationellt hållbarhetspris till Lantmäteriets projekt i Bosnien och Hercegovina

12 september 2019

Det internationella hållbarhetspriset Energy Globe Award tilldelas Lantmäteriets CILAP-projekt i Bosnien och Hercegovina.

Projektets huvudmål är en mer tillförlitlig och tillgänglig information om markanvändning och äganderätt. Det i sin tur har lett till betydande miljöförbättringar inom bland annat el-, pappers- och bränsleförbrukning.

Porträttbild på Andja Zimic, Lantmäteriets projektledare inom CILAP-projektet
Andja Zimic, Lantmäteriets projektledare inom CILAP-projektet.

- Vi är jätteglada för priset. Det vi bidragit med inom projektet är att ta fram ett miljöledningssystem där vi satt upp mål inom olika områden. Och resultaten har överträffat förväntningarna, säger Andja Zimic som är Lantmäteriets projektledare inom CILAP-projektet i Bosnien och Hercegovina.

Även om utvecklandet av ett miljöledningssystem inte är projektets huvudsyfte så är miljö, liksom jämställdhet, en viktig fråga i alla projekt som SIDA är med och finansierar.

I den handlingsplan som antogs 2016 definierade CILAP-projektet tillsammans med de två partnermyndigheterna, motsvarande svenska Lantmäteriet, insatsområden och mål som skulle uppnås.

Ett av dessa var att minska elförbrukningen med 20 procent under 2017–2019. 

För att uppnå detta bytte båda myndigheterna ut all gammal belysning i huvud- och regionalkontor och ersatte den med modern och energibesparande LED-belysning med sensorer. Det resulterade i att man under 2017–2018 minskade elförbrukningen med 22 procent.

Genom att bland annat installera centrala skrivare och en uppbyggnad av digitala arkiv så har pappersförbrukningen under samma period minskat med 22 procent.

Bränsleförbrukningen har man under 2017–2018 lyckats minska med 23 procent genom att bättre styra tjänsteresor och val av transporter. Bland annat har GPS-spårning införts i alla tjänstebilar för att motverka eventuellt missbruk av fordonen.

- Det här har vi uppnått utan att det kostat mycket pengar. Det är myndigheternas egna experter som är medvetna och som har arbetat för att lyfta upp miljöfrågorna, säger Andja Zimic.

Mer om Energy Globe Award

Energy Globe Award är ett internationellt hållbarhetspris som delas ut på global och nationell nivå.

CILAP-projektet är årets vinnare av det nationella Energy Globe Award i Bosnien och Hercegovina.

Kontaktperson:

Andja Zimic

Projektledare, Lantmäteriets CILAP-projekt i Bosnien och Hercegovina

Andja.zimic@lm.se

026-633797