Languages Lättläst Teckenspråk

Utlysning med 100 miljoner till synteser och forskningsprojekt för ett hållbart samhällsbyggande

16 januari 2018

Formas har öppnat en utlysning om synteser och forskningsprojekt för ett hållbart samhällsbyggande. Det är den andra utlysningen inom det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande, där Lantmäteriet är en av de medverkande aktörerna. Totalt finns över 100 miljoner kronor att söka.

Det är den andra utlysningen inom det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande, där Lantmäteriet är en av de medverkande aktörerna. Totalt finns över 100 miljoner kronor att söka.

Utlysningen består av två delar – synteser och forskningsprojekt – som ska bidra till målen i Agenda 2030, och där det är relevant, även till de svenska miljömålen eller andra nationella mål som relaterar till hållbart samhällsbyggande. I båda delutlysningarna uppmuntras mång- eller tvärvetenskaplig samverkan. Huvudsökande ska vara forskare med avlagd doktorsexamen, verksam vid svenskt universitet, högskola, forskningsinstitut eller myndighet med forskningsuppdrag.

I den första delutlysningen efterfrågas synteser av kunskapsläge och kunskapsbehov. Syftet är att identifiera vad vi vet idag och vad vi behöver ta reda på för att skapa hållbara samhällen. Upp till 16,5 miljoner kronor delas ut totalt och varje projekt kan beviljas maximalt 1,5 miljoner kronor. Denna delutlysning genomförs i samverkan med Vinnova och Energimyndigheten.

I den andra delutlysningen välkomnas forskare från alla discipliner att utforma forskningsprojekt som fokuserar på medborgare och aktörer i det hållbara samhällsbyggandet. Delutlysningen omfattar totalt 85 miljoner kronor. Varje forskningsprojekt kan beviljas maximalt 9 miljoner kronor.

Den 19 januari ordnar Formas ett dialogmöte om utlysningen i Stockholm. Mötet kommer att webbsändas. Utlysningen stänger den 28 februari.

Läs mer om utlysningen på Formas webbplata

Den första utlysningen inom det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande, som handlar om social bostadspolitik är också öppen och stänger den 16 januari. Läs mer om den här

Om de nationella forskningsprogrammen

Regeringen har inrättat sju nationella forskningsprogram. Formas ansvarar för tre av dessa och Vetenskapsrådet och Forte ansvarar för två var.

Det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande leds av Formas i samverkan med en rad andra forskningsfinansiärer, myndigheter, branschaktörer och andra intressenter. Lantmäteriet är en av dessa.