Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk

Tvångsanslutning till gemensamhetsanläggning – ämnet för bästa examensarbetet

11 oktober 2018

”Tvångsanslutning till gemensamhetsanläggning – En analys av väsentlighetsvillkoret i anläggningslagen”. Det är titeln på examensarbetet som i år vunnit Samhällsbyggarnas pris inom kategorin fastighetsrätt.

Linda Sabel, Lantmäteriet, delar ut priset till Olivia Hermansson och Sofia Kaddani.
Linda Sabel, Lantmäteriet, (tv) delade ut priset till Olivia Hermansson och Sofia Kaddani. Foto: etablera.co.

Bakom examensarbetet står Sofia Kaddani och Olivia Hermansson. Innan sommaren tog de masterexamen från Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, i fastigheter och byggande med inriktning mark- och fastighetsjuridik.

I sitt examensarbete granskar författarna innebörden av kriteriet väsentlig betydelse, som är ett lagstadgat villkor som måste vara uppfyllt för att det ska vara möjligt att med tvång ansluta fastigheter till gemensamhetsanläggningar enligt anläggningslagen.

Intresseväckande och hög kvalitet

Enligt motiveringen till priset så har författarna tagit sig an en aktuell frågeställning på ett intresseväckande sätt. Arbetet håller hög vetenskaplig klass och ger praktisk vägledning till de som på olika sätt berörs av beslut om gemensamhetsanläggningar. ”Slutsatsen, att väsentlighetsvillkoret borde skärpas, kan även utgöra ett led i kommande diskussioner om lagstiftningen och dess tillämpning”.

Lantmäteriet sponsrar priset

Samhällsbyggarnas pris för bästa examensarbete inom fastighetsrätt sponsras av Lantmäteriet som står för prissumman på 10 000 kronor vardera till Sofia och Olivia.

Linda Sabel, industridoktorand på Lantmäteriet, är ordförande i den jury som utser det bästa fastighetsrättsliga examensarbetet.

Läs mer om priset och ta del av examensarbetet på Samhällsbyggarnas hemsida