Languages Lättläst Teckenspråk

Riktiga lösningar på riktiga utmaningar – så ska Hack for Sweden förnyas

09 april 2018

Det är en ära att vinna maratonhacket Hack for Sweden, som går av stapeln i Stockholm den 13 till 15 april. Men i år handlar det om mer än ett pris att ta med hem.
- Vi har försökt nå ut så lång som möjligt till medarbetare i viktiga samhällsfunktioner, till exempel blåljusaktörerna, och ringa in de behov som finns. Hacket kommer att belöna de bästa lösningarna, inte de duktigaste teamen, säger Henrik Othén som representerar Lantmäteriet i arrangörsgruppen tillsammans med Lars Qvist.

Vinsten på 40 000kr i varje kategori följer alltså lösningen och inte laget som tagit fram den, men för att vinna krävs att det ska vara skrivet i öppen källkod och att man har gjort en plan för att realisera idén.

bild
Under varje utmaning döljer sig ett antal uppgifter att lösa, hämtade direkt ur verkligheten.

På det här sättet är det alltså öppet för vem som helst att fortsätta utveckla om inte vinnarlaget vill det, vilket sannolikt ökar chansen att lösningarna blir verklighet.

Om Lantmäteriets data skulle ingå som komponent i ett vinnarbidrag, förvånar det inte Henrik Othén och Lars Qvist.

- I år har vår uppgift som arrangörspartner mer handlat om att tillsammans med övriga partnermyndigheter identifiera samhällsbehov och utifrån det, formulera utmaningar. I det arbetet ser vi tydligt att Geodata är centralt för många funktioner i samhället och för datadriven innovation. Vi tror att det kan användas i de flesta av hackets teman, säger Lars Qvist.

Gränslöst och digitalt

Årets Hack for Sweden är det fjärde i ordningen, arrangerat av bland andra Arbetsförmedlingen, Tillväxtverket och SCB. Sällan har det varit mer rätt i tiden.
Regeringen har ett generellt mål att Sverige ska vara bäst i världen på att ta vara på digitaliseringens möjligheter. Bland annat fokuserar man på öppna data och datadriven innovation, som ska bidra till det man valt att kalla "digitala välfärd".

Svenska myndigheter ska därför aktivt öka användningen av sin information och det är här Hack for Sweden kommer in. De samhällsutmaningar som ska mötas i år högst verkliga.

- Vi har velat identifiera vilka behoven är, varför de behöver lösas och åt vem. Hur:et lämnar vi till tävlingsdeltagarna, säger Henrik Othén.

- Det som händer när vi har ett sådant angreppssätt är att vi tvingar oss att tänka utanför våra interna effektiviseringsbehov och eventuella stuprör. Vi formulerar behov utifrån ett bredare samhällsperspektiv.

"May the Force be with you"

Deltagarna kan ta sig an sex olika teman - med vardera tre olika utmaningar - och namnen är fantasieggande. Vad sägs om "Smells like Green spirit", "Rhythm of the Algorithm" eller "May the Force be with you"?

Speciellt i utformandet av den sistnämnda har Lantmäteriet varit mycket aktivt. Deltagarna ställs inför uppgiften att skapa lösningar som gör det lätt att fatta smarta beslut vid kriser och katastrofer, samordna och snabba upp insatser vid terrordåd, eller att göra det enklare för polisen att samverka med andra aktörer.
Mia Vallberg och Hans-Olof Andersson på Lantmäteriet har sedan länge kontakt med blåljussektorn.

- Vi har kunnat bidra med många frågor vi fångat upp tidigare och även talat med de kontakter vi har inom polis, räddningstjänst och ambulans. Vår avsikt har varit att nå så långt ut som möjligt i respektive organisation, säger hon.

- En fråga som väcktes var svårigheterna för poliser och ordningsvakter att samverka och lokalisera varandra vid stora insatser. Behovet blev väldigt tydligt i samband med terrorattacken på Drottninggatan.

Vilka data ska vara öppna?

Även om Lantmäteriet i likhet med andra myndigheter i år tar ett steg tillbaka för att fokus istället ska ligga på utmaningarna, tycker Henrik Othén och Lars Qvist att Hack for Sweden ett unikt tillfälle för myndighetssverige att visa vad man kan erbjuda.

- När vi formulerar behoven så blir det tydligt vilka data som borde bli öppna. Hack for Sweden är en neutral plats att visa det på. Det i sin tur i sin tur gör det lätt för alla att förstå hur viktiga Lantmäteriets data är för grundläggande samhällsfunktioner och vilken potential för utveckling som finns när vi öppnar upp dem, säger Lars Qvist.

Nyfiken på Hack for Sweden? Läs mer här!