Languages Lättläst Teckenspråk

Nytt regeringsuppdrag till Lantmäteriet – ska växla upp arbetet med en smartare samhällsbyggnadsprocess

12 april 2018

Under torsdagen fattade regeringen beslut om att Lantmäteriet ska växla upp arbetet med en smartare samhällsbyggnadsprocess. Lantmäteriet får i uppdrag att ta fram lösningar för nationellt tillgängliggörande av all geodata inom samhällsbyggnadsprocessen och för nationellt tillhandahållande av detaljplaner.

- När kommuner, myndigheter och företag enkelt kan få tillgång till information bidrar det till en betydligt effektivare och snabbare samhällsbyggnadsprocess. Ett nationellt tillgängliggörande av geodata och detaljplaner är ett viktigt steg i regeringens arbete mot en digitaliserad samhällsbyggnadsprocess, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson i ett pressmeddelande.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 26 april 2019. Lantmäteriet är sedan tidigare utsedd till utvecklingsmyndighet för den digitala samhällsbyggnadsprocessen.