Languages Lättläst Teckenspråk

Ministerbesök från Bosnien och Hercegovina

26 januari 2018
Under onsdagen var en delegation inom Tjänsteexportens CILAP-projekt (Capacity Building for Improvement of Land Administration and Procedures in Bosnia and Herzegovina) på studiebesök. Bland besökarna fanns två ministrar och tre generaldirektörer.
Bild
Från vänster: Stojan Jungic, CILAP koordinator för RGA RS, Serif Isovic, GD för Tax Authority FBiH, Andja Zimic, CILAP projektledare för Lantmäteriet, Dejan Jeremic, tolk för CILAP, Zeljko Obradovic, GD för FGA FBiH, Susanne Ås Sivborg, GD för Lantmäteriet, Hans Söderblom Lantmäteriet, Jelka Milicevic, finansminister för FBiH, Denis Tabucic, CILAP koordinator för FGA FBiH, Bosiljka Predragovic, GD för RGA RS, Zoran Tegeltija, finansminister för RS

Besöket i Sverige startade på Skatteverket i Solna och fortsatte under onsdagen på Lantmäteriet i Gävle där generaldirektören Susanne Ås Sivborg hälsade gästerna välkomna.

Under besöket fick gästerna från Bosnien och Hercegovina bland annat en genomgång av Lantmäteriets organisation och samarbetet med andra myndigheter, så som till exempel Skatteverket.

– I deras land står de just nu inför valet att välja hur de ska hantera fastighetstaxeringen. Själva syftet med besöket var att visa att vi har ett gott samarbetet mellan Lantmäteriet och Skatteverket i Sverige kring dessa frågor, berättar Peter Wasström, enhetschef Tjänsteexporten.

Delegationens vistelse på Lantmäteriet avslutades med en kort rundtur i huvudkontorets lokaler innan det bar av till Stockholm och ett besök hos den svenska regeringen.

– Besöket hos oss har varit väldigt uppskattat, både från vår sida och för projektgruppen. Vi har tillsammans börjat konkretisera på vilket sätt det fortsatta samarbetet ska bedrivas mellan departement och berörda myndigheter i strävan mot att etablera system för massvärdering och fastighetstaxering. Bland annat behövs reformering av lagstiftning och det legala ramverket. Och förhoppningsvis har det även gett arbetsgruppen nya infallsvinklar och väckt lite nya tankar i deras fortsatta arbete, säger Hans Söderblom, ansvarig för besöket.

CILAP- projektet:

Lantmäteriets CILAP-projekt, som bedrivs från Tjänsteexporten, är ett långsiktigt projekt som syftar till att bygga upp kapacitet och överföra kunskap med huvudsyftet att göra markadministrationssystemet effektivare, säkrare och mer tillförlitlig i Bosnien och Hercegovina.

CILAP-Projektet är finansierat med svenska biståndsmedel genom Sida och görs i samarbete med de två politiska entiteterna i Bosnien och Hercegovina: Federationen Bosnien och Hercegovina samt Republika Srpskas lantmäterimyndigheter Federal Administration for Geodetic and Real Property Affairs of FBiH (FGA) och Republic Authority for Geodetic and Property Affairs of the Republic of Srpska (GARS - RGA). Projektet leds av Lantmäteriet genom projektledaren Andja Zimic.