Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Lantmäteriet är en viktig part i kampen mot skogsbränderna

26 juli 2018

Lantmäteriet fick på kvällen den 18 juli, i samband med de många bränderna en hemställan från Länsstyrelsen och MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, att ge GIS-understöd med kompetens och utrustning på plats i Färila.

bild1
Områdeskarta framtagen av Lantmäteriet som analyseras av räddningstjänsten.

Den 19 juli åkte resurser från Lantmäteriet till platsen för att förstå omfattning och behov av utrustning för att kunna ge bästa stöd.
Den 20 juli upprättade Lantmäteriet i samarbete med Försvarsmakten en s.k. Geocell i Färila, med möjlighet att prioriteras även till andra brandområden i landet. Geocellen är bemannad med GIS-kunnig personal från Lantmäteriet samt hårdvara från försvarsmakten, som i anslutning till stab hjälper till att ta fram specifika kartvyer och lägesbilder över brandområdena.

När de första representanterna från Lantmäteriet kom på plats, möttes de av en brandman som på knä på golvet bläddrade bland kartor och hade svårigheter att förstå hur de hängde ihop. Nu när Geocellen är upprättad tas uppdaterade kartor över brandspridningen, i efterfrågade format, dagligen fram för understöd till räddningstjänst, polis, militär, MSB, Länsstyrelsen och andra aktörer på plats. Geocellen finns även tillgänglig som kompetensstöd i geo-frågor och hjälper till att analysera de framtagna kartorna.

bild 2
Geocellens representanter tar fram ett stort antal kartor efter beställning.

Beredskap på Lantmäteriet

På Kart- och bildsekretess vid Lantmäteriets huvudkontor i Gävle finns det som ytterligare stöd, beredskap för snabb hantering av spridningstillstånd, för att underlätta spridning av bilder i samband med dokumenteringen av arbetet. På Enheten för myndighetsuppdrag i Stockholm finns beredskap för att vid behov kunna producera kartor med hög volym för vidare distribuering.

Samverkan mellan samtliga aktörer

Lantmäteriets TiB, tjänsteman i beredskap, deltar dagligen i såväl regionala som nationella samverkansmöten och ansvarar för Lantmäteriets samverkan mellan inblandade aktörer och myndigheter.