Languages Lättläst Teckenspråk

Information om förändringar av Lantmäteriets timtaxor

22 januari 2018
Från den 1 februari 2018 gäller nya priser för lantmäteriförrättningar. Prisändringen väntas inte innebära ökade kostnader för förrättningar.

Prisändringen gäller pågående ärenden den 1 februari och alla nya ärenden. Lantmäteriets prisändring innefattar:

  • Ändrade timpriser för handläggning
  • Övergång till fast belopp för vissa administrativa delar av förrättningen

Ändrade priser för handläggning

Typ av handläggare Nuvarande taxa Från 1 feb 2018
Beredande förrättningslantmätare och biträdande handläggare 1150 kr/timme 1150 kr/timme
Kart- och mätningsingenjör 1150 kr/timme 1420 kr/timme
Beslutande förrättningslantmätare steg 1 1450 kr/timme 1420 kr/timme
Beslutande förrättningslantmätare steg 2 1450 kr/timme 1550 kr/timme
Specialist förrättningslantmätare 1625 kr/timme 1700 kr/timme
Senior förrättningslantmätare 1825 kr/timme 1700 kr/timme

Fasta belopp för administration

Från den 1 februari tas ett fast belopp ut för vissa administrativa delar av förrättningen, som till exempel registrering och fakturering.

Fast belopp för administration från och med den 1 februari 2018 är 3 400 kronor per ärende. Om ärendet berör fler än två fastigheter tillkommer ett tilläggsbelopp på 2 400 kronor för tre till fem fastigheter och 5 000 kronor för sex eller fler.

Reducerade belopp för dig som redan har ett pågående ärende hos oss

Om du har ett pågående ärenden hos Lantmäteriet så kommer du att få ett reducerat grundbelopp på 2 000 kronor om ditt ärende avslutas efter 30 april. Om ditt ärende berör fler än två fastigheter betalar du ett tilläggsbelopp på 1 200 kronor och för fler än fem fastigheter 3 000 kronor.

Har du frågor?

Välkommen att kontakta vårt Kundcenter på telefon: 0771-63 63 63.

Läs mer om våra Avgifter