Languages Lättläst Teckenspråk

Med en fot in i arbetslivet

23 januari 2018
Som en del i regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten, anställdes under förra året, 11 personer på Lantmäteriets kontor i Sverige. Det är nästan dubbelt så många som målsättningen. – Jag trivs jättebra och självklart är mitt mål att få en fast anställning på Lantmäteriet, säger Gun Sjögren som har en beredskapstjänst på enheten Dokumentstyrning.
Bild
Elisabet Lewis

Även om beredskapstjänsten sträcker sig över en begränsad period, är det en bra introduktion i statstjänstemannarollen.

– Beredskapsjobbet ska vara anställningsfrämjande, vilket betyder att det på sikt ska leda till att man får en fast tjänst på svenska arbetsmarknaden. Vi hoppas såklart kunna fastanställa några av våra beredskapsjobbare här på Lantmäteriet, säger Elisabet.

Gun bytte riktning

Bild2
Gun Sjögren

I augusti förra året påbörjade Gun Sjögren sin beredskapstjänst på Lantmäteriets enhet för Dokumentstyrning på kontoret i Gävle.

– Jag hjälper bland annat till på registraturen med diarieföring av olika ärendetyper, exempelvis samrådsärenden och spridningstillstånd. Jag sorterar även in akter i arkivet och diverse andra administrativa uppgifter, säger Gun och fortsätter:

– Jag trivs jättebra och självklart är mitt mål att få en fast anställning på Lantmäteriet. Jag har fantastiska kollegor och lär mig något nytt hela tiden.

Thaer stöttar kollegorna på Fastighetsbildning

Bild3
M. Thaer Dadoush

M. Thaer Dadoush kom från Syrien till Sverige för snart tre år sedan. Hans arbete på Lantmäteriets Göteborgskontor inleddes med en sex månader lång praktik som i september förra året övergick i en ettårig beredskapstjänst.

– I mitt hemland har jag gått en två-årig utbildning på Tekniska högskolan. Idag arbetar jag som mätning- och beräkningsingenjör på divisionen Fastighetsbildning. Det blir en hel del utomhusarbete där vi mäter markgränser, reglerar dessa eller gör avstyckningar, berättar Thaer.

Om åtta månader tar anställningen slut, men Thaer hoppas på förlängning.

Amr ser ljust på framtiden

I våras hade Amr Al Debsi två månader praktik på Lantmäteriet i Luleå och under sensommaren erbjuds även han ett beredskapsjobb på divisionen Fastighetsbildning.

Amr har, sedan tidigare studier i hemlandet Syrien, en universitetsutbildning i GIS (geografiskt informationssystem).

Bild4
Amr Al Debsi

– Idag arbetar jag som teknisk förrättningsassistent med arbetsuppgifter kopplade till GIS. Jag jobbar bland annat med förrättningskartor, utför förrättningar som fastighetsreglering och avstyckning, beredning inför anläggningsjobb och så vidare, berättar Amr och fortsätter:

– För mig som nyanländ känns det jättebra att få arbeta inom statlig myndighet. Lantmäteriet är en bra arbetsplats där det råder goda relationer mellan medarbetare och chefer, något som jag inte riktigt stött på tidigare.

Under våren kommer ytterligare tre beredskapstjänster att tillsättas på Lantmäteriet.