Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Miljardbesparingar för Sverige med nationell plattform för geodata

26 april 2019, PRESSMEDDELANDE

En plattform där konsumenter inom samhällsbyggnadsprocessen ges åtkomst till all den information man behöver – oavsett vem som producerat den.

Lantmäteriet presenterar nu en lösning för hur en sådan plattform kan bli verklighet och bidra till ett billigare och snabbare bostadsbyggande med hjälp av digitaliseringens möjligheter.

Nyttan med att göra alla geodata* inom samhällsbyggnadsprocessen nationellt tillgängliga beskrivs i den rapport som Lantmäteriet nu lämnar in till regeringen.

En förutsättning för att enhetligt kunna digitalisera samhällsbyggnadsprocessen är att det finns tillgång till nationellt standardiserad digital information. En av de stora bristerna i dag är svårigheten att hitta och återanvända korrekta och relevanta geodata. Konsekvenserna blir att handläggningen och beslutsfattande inom samhällsbyggnadsprocessen både blir mer långsam och osäker.

Lösningen på detta är att säkerställa ett tillgängliggörande av alla relevanta geodata digitalt via en plattform – utan att informationen behöver lagras på ett och samma ställe. Lösningen ger också möjlighet för de med låg digital förmåga att ta stöd av myndigheters nationella lösningar. Tanken är att konsumenten, oavsett om det är en privat eller offentlig aktör, ska få åtkomst till informationen genom att ansluta sig till plattformen.

- Det här uppdraget handlar om att säkerställa att alla inom samhällsbyggnadsprocessen har tillgång till nationellt standardiserad digital information när man behöver det, säger Malin Klintborg som är Lantmäteriets uppdragsledare.'

Även ekonomiskt finns stora nyttor med en nationell tillgång till standardiserade geodata. Uppskattningsvis rör det sig om ekonomiska besparingar på mellan 22,5 och 42,6 miljarder kronor för det svenska samhället – varje år.

Lantmäteriets rapport innehåller förslag på lösningar, kostnader och en plan för genomförandet, något som bör ske i etapper på 5–8 års sikt.

Lantmäteriet föreslås få en samordningsroll i detta arbete.

Läs mer i rapporten (pdf)

Se även filminslaget där Malin Klintborg, uppdragsledare, och Malgorzata Drewniak, jurist, utvecklar Lantmäteriets förslag.

Bakgrund till uppdraget:

Lantmäteriet har regeringens uppdrag att verka för en digital samhällsbyggnadsprocess. Det övergripande syftet är att öka bostadsbyggandet genom att göra det både snabbare och billigare.

*Med geodata menas alla data som beskriver något som har ett geografiskt läge, i den nyttoanalys som gjorts har beräkningarna gjorts på en begränsad mängd geodata.

För mer information, kontakta:

Malin Klintborg, uppdragsledare 
malin.klintborg@lm.se, 026-63 32 96

Malgorzata Drewniak, jurist
malgorzata.drewniak@lm.se, 026-63 30 15

Läs alla Lantmäteriets pressmeddelanden på Mynewsdesk (öppnas i nytt fönster)