Guide - skapa konto för att tillgängliggöra en datamängd

För att tillgängliggöra en datamängd i plattformen behöver du skapa ett systemkonto. Här hittar du en beskrivning för hur du gör detta.

Vem kan skapa konton för att tillgängliggöra en datamängd?

Observera att det endast är kontaktpersonen för producentavtalet som har den administrativa behörigheten att kunna skapa konton för att tillgängliggöra en datamängd. Följ dessa steg för att skapa konto. 

1. Logga in

Logga in i Geotorget (nytt fönster) och gå vidare till NGP.

2. Klicka på Hantera i producentrutan

Klicka på hantera i producentrutan för att komma vidare till sidan där du som kontaktperson för producentavtalet administrerar era datamängder.

3. Välj datamängd

I vyn för att Hantera datamängder ser ni vilka datamängder ni som organisation har möjlighet att tillgängliggöra. Välj vilken datamängd du vill tillgängliggöra och klicka på Hantera.  

4. Ange kontaktuppgifter  

Registrera kontaktuppgifter för er datamängd.

Informationsägare

Ange namn och epost till informationsägaren för datamängden.

Support

Ange e-postadress till er support för datamängden. Klicka på Spara.

5. Skapa eget konto eller lägg till ombud

Nu kan du antingen skapa ett eget konto för att tillgängliggöra datamängden eller välja att lägga till ett ombud. 

6. Skapa konto

För att skapa ett eget konto klicka på Skapa konto och svara Ja i efterföljande ruta. Ett nytt systemkonto för att tillgängliggöra datamängden kommer nu att skapas. Detta konto används för att logga in i API-portalen och är specifikt och endast för den datamängd du har lagt till. 

Inloggningsuppgifterna för detta konto kommer nu att mailas till din e-postadress.

7. Hantera behörigheter i API-Portalen

För att tillgängliggöra datamängden behöver ni nu skapa upp behörigheter till plattformens Producent-API:er i API-Portalen. 

Läs om hur du hanterar dina API:er i API-Portalen

8. Komplettera PUB-avtalet

Personuppgiftsbiträdesavtalet (PUB-avtalet) tecknades i samband med att ni tecknade producentavtalet. Nya datamängder i plattformenen kan eventuellt innhålla nya personuppgifter som ännu inte är upptagna i det nuvarande PUB-avtal. I detta fall så behöver PUB-avtalet kompletteras.

För att komplettera ert nuvarande PUB-avtal kontakta support.