Uppdateringar i tjänsten Historiska kartor

Den 14 oktober 2022 ersattes tjänsten Historiska Kartor med en ny version. De förändringar som vi har gjort i tjänsten påverkar sökning och presentation av akter.

Innehållet i tjänsten är det samma som tidigare

Vi visar fortfarande bara akter till och med 1928 och har inte kompletterat med något material, det vill säga att det är samma vackra kartor som tidigare.

Uppdelning mellan översiktliga och detaljerade kartor

Tidigare har du behövt välja mellan våra fyra arkiv för att söka efter kartor och akter. Nu kan du välja om du vill hitta översiktliga kartor i mindre skalor som 1:20 000 till 1:100 000 från Lantmäteristyrelsens arkiv och Rikets allmänna kartverks arkiv.

Om du vill hitta detaljerade kartor i större skalor som 1:4 000 eller 1:2 000 är det akter från Lantmäterimyndigheternas arkiv och Lantmäteristyrelsens arkiv, här hittar du även våra Djurgårdskartor. 

Ny sortering i listor över socknar och trakter

När du söker efter detaljerade kartor kan akter från olika arkiv vara uppmärkta med olika varianter av ett sockennamn eller traktnamn. Du kan därför behöva göra mer än en sökning för att hitta alla kartor och akter över ett historiskt område.

Exempel på hur det ser ut när du kan behöva göra flera sökningar. Klicka på bilden för att förstora den.

Kartsökning

Vi använder nu tjänsten Min Karta för att söka efter historiska kartor och akter via kartbild. Precis som i den tidigare versionen av tjänsten försöker denna sökmetod hitta både översiktliga och detaljerade kartor över området. Du får dock inte lika många och exakta träffar som om du söker specifikt efter översiktliga kartor eller detaljerade kartor.

Gör följande:

  1. Klicka i kartan för att öppna en ruta till höger i skärmen.
  2. I rutan som kommer upp kan du klicka på alternativet ”Historiska kartor” för att göra en sökning i närområdet kring den punkt du klickat på i kartbilden.

Klicka på bilderna för att förstora dem.

Klicka i kartan.
Klicka på ”Historiska kartor”.

Sortering och filtrering av resultat

Sortering

Du kan välja att sortera ditt resultat genom att klicka på rubrik-knapparna.

Filtrering

Du kan välja att filtrera ditt sökresultat i de förvalda fält som visas. Du kan exempelvis välja att endast se akter från ett av våra arkiv, eller från vissa årtal. Du kan även välja att endast se de sökresultat vars beskrivning eller beteckning innehåller ett visst ord eller ortnamn. Om du inte vill se valen för filtrering kan du klicka på knappen Dölj filtrering.

När du har sökt efter Översiktliga kartor kan du till exempel använda filtret för att hitta samtliga sökresultat innehållande Generalstabskartan eller Gävle.

Om du har sökt efter Detaljerade kartor kan du använda filtret för att hitta exempelvis samtliga sökresultat innehållande Laga Skifte.

Klicka på bilderna för att förstora dem.

Funktioner som används för sortering.
Funktioner som används för filtrering.

Ladda ner högupplöst bild direkt

När du har öppnat en akt så kan du ladda ner den sida som du tittar på som en TIFF-fil, istället för som tidigare beställa till e-postadress.

Vad är på gång?

Arbete pågår med att visa akterna i PDF-format. Akterna visas idag i formatet DjVu, vilket alltså kommer att ersättas av PDF. Det kommer även bli möjligt att söka efter samtliga kartor och akter via fritext.