Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Detta är nytt i Historiska kartor

De förändringar som vi har gjort i tjänsten förenklar sökning och presentation av akter. 

Kartsökning

Nu går det att söka på större områden när du söker i kartan. Du kan inte söka på områden som är för stora, när området är för stort visas det i kartbilden.

Uppdelning mellan översiktliga och detaljerade kartor

Tidigare har du behövt välja mellan våra fyra arkiv för att söka efter kartor och akter. Nu kan du välja om du vill hitta översiktliga kartor i mindre skalor som 1:20 000 till 1:100 000 från Lantmäteristyrelsens arkiv och Rikets allmänna kartverks arkiv. Om du vill hitta detaljerade kartor i större skalor som 1:4 000 eller 1:2 000 är det akter från Lantmäterimyndigheternas arkiv och Lantmäteristyrelsens arkiv, här hittar du även våra Djurgårdskartor. 

Sortering av resultat

Du kan välja att sortera ditt resultat genom att klicka på rubrik-knapparna.

Filtrering av resultat

Du kan välja att filtrera ditt sökresultat i förvalda fält som visas när du expanderar filtersökning. Du kan exempelvis välja att endast se akter från ett av våra arkiv, eller från vissa årtal. Du kan även välja att endast se de sökresultat vars beskrivning eller beteckning innehåller ett visst ord eller ortnamn.

När du har sökt efter Översiktliga kartor kan du till exempel använda filtret för att hitta samtliga sökresultat innehållande Generalstabskartan eller Gävle.

Om du har sökt efter Detaljerade kartor kan du använda filtret för att hitta exempelvis samtliga sökresultat innehållande Laga Skifte.

Ladda ner högupplöst bild direkt

När du har öppnat en akt så kan du ladda ner den sida som du tittar på som en TIFF-fil, istället för som tidigare beställa till e-postadress.

Innehållet i tjänsten är det samma som tidigare

Vi visar fortfarande bara akter till och med 1928 och har inte kompletterat med något material, det vill säga att det är samma vackra kartor som tidigare.

Vad är på gång?

Arbete pågår med att visa akterna i PDF-format. DjVu-formatet kommer fortfarande vara tillgängligt även efter det.

Det kommer även bli möjligt att söka efter samtliga kartor och akter via fritext.