Vad är flygfotografering och hur fungerar det?

Flygfotografering är – precis som det låter – ett sätt att ta bilder av jorden från luften med hjälp av flygplan, helikopter, drönare, luftballong eller överhuvudtaget allt man kan få att flyga tillräckligt högt. Under första världskriget utrustades duvor med kameror och fick flyga över fiendens linjer.

En hundraårig metod

Flygfotografering har använts som en metod för att studera jordens yta för karttillverkning i över hundra år. De flygbilder Lantmäteriet levererar är i första hand bilder som används vid kartframställning. Men också vid fysisk planering och projektering, i söktjänster på nätet och i andra sammanhang där det finns behov av att visa byggnader eller ett område.

Metoden kan verka omodern. Runt jorden finns över 2000 satelliter i omloppsbana. Med satelliters hjälp är det lätt att se vad som pågår på marken och hur terrängen ser ut. Så varför inte framställa kartor med hjälp av satellitbilder?

Kompletterande system

Sanningen är att de båda sätten att skapa bilder av jorden kompletterar varandra. Flygfoton är tagna på en mycket lägre höjd över jordytan, vilket ger dem en hög upplösning. Därför är Lantmäteriets flygbilder betydligt mer detaljerade än de flesta satellitbilder. En viktig fördel med flygfoton är helt enkelt att vissa landskapstyper är svåra att nå till fots. Flygfoton är helt avgörande för att vi ska kunna studera och kartlägga dem.

Inte korrigerat

Till skillnad från ett ortofoto är ett flygfoto inte korrigerat. Därför ger det inte en med verkligheten överensstämmande bild av området som fotograferas. Däremot ger den en tydlig bild av till exempel vegetationen i ett område, vilket är användbart inte minst vid skogsbruk. Flygfoton är också viktiga redskap vid arkeologiska undersökningar. Inte minst gillar många att ha ett flygoto av sin hembygd på väggen hemma.

Lantmäteriet har miljontals flygbilder

Lantmäteriet har fotograferat Sverige sedan 1930-talet. Vi har ett omfattande arkiv med historiska flygbilder. Vi arbetar med att digitalisera dessa och redan nu finns ett stort antal du kan ladda ned utan kostnad eller begränsande villkor. Läs mer om historiska flygbilder.

Även om de historiska flygbilderna har många användningsområden måste vi se till att våra användare alltid har tillgång till aktuell information. Därför fotograferar vi ungefär en tredjedel av Sverige varje år. De områden där det händer mycket är prioriterade. Det byggs fler hus och anläggs fler vägar runt våra storstäder.

Glaciärer krymper

I fjällvärlden är det mesta sig likt från ett år till ett annat. Vilket dock är en sanning med modifikation. Lantmäteriet har bevakat våra svenska glaciärer sedan åttiotalet och 2014 kunde vi med hjälp av flygfotografering visa hur svenska glaciärer krympt. Numera bevakar vi dem istället med hjälp av laserskanning från luften.
Detta är ett av många sätt flygfotografering kan användas i miljöövervakning.

Läs mer om historiska flygbilder

Läs mer om laserdata