Ta fram och analysera din karta

Eleverna tar fram sin egen karta och analyserar den med hjälp av teckenförklaringen.

Ämnesområde: Geografi, idrott
Grundskolan: Årskurs 4-6

Uppgift

Här får eleverna ta fram sin egen karta med hjälp av e-tjänsten Kartutskrift. När de skrivit ut sin karta får de arbeta med att läsa av och analysera kartan med hjälp av teckenförklaringen. Uppgiften avslutas i helklass med att diskutera olika sätt att använda kartan - användningsområden.

Uppgiftens olika delar

Gör följande:

 • Öppna upp e-tjänsten Kartutskrift.
 • Leta upp orten där du bor.
 • Flytta kartan så att ditt bostadsområde hamnar ungefär mitt i rutnätet.
 • Zooma in så mycket det går och klicka sedan på Ändra, längst ner på sidan.
 • Välj skala 1:10 000, det betyder att 1 cm på kartan är 100 meter i verkligheten.
 • Klicka på Skapa karta, längst ner på sidan, och anpassa kartan genom att kryssa i rutorna Norrpil, Rutnät, Teckenförklaring, Skalstock och Gradnät.
 • Klicka sedan på Ok för att skapa en pdf som du kan spara alternativt skriva ut.

Nu får du arbeta med att läsa av och analysera kartan. Kartan som du skapat består av 12 kartbilder och en teckenförklaring, längst bak. Välj den kartbild där din bostad finns med. Ta fram teckenförklaringen och studera kartan med hjälp av den.

Beskriv hur området där du bor ser ut, med hjälp av följande frågor:

 • Hur ser marken ut på ditt kartblad? Finns det skog, odlad mark, vattendrag, sjöar och berg?
 • Vilken sorts skog kan du hitta?
 • Kan du se vad den odlade marken används till?
 • Hur höga är de berg och höjder som finns?
 • Vad kan du mer hitta på ditt kartblad? Ge några exempel.

Sammanfatta övningen i helklass och prata om följande:

På vilka sätt kan kartan vara användbar om man exempelvis ska bygga en ny skola, en ny idrottsanläggning eller ett nytt bostadsområde?

Lärarhandledning

Ämnesområde: Geografi, idrott

Årskurs: 4-6

Syftet med den här uppgiften är att eleverna får analysera en karta med hjälp av karttecken.

Uppgiften är indelad i följande delmoment:

 • Del 1. Förberedelser
 • Del 2. Undersök och förklara
 • Del 3. Diskussion

Koppling till Skolverkets kursplan

Utdrag ur Skolverkets kursplan för Geografi

 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Utdrag ur Skolverkets kursplan för Idrott

 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.