Ortofoton - mer än vackra flygbilder

Varje år har Lantmäteriet som målsättning att fotografera en tredjedel av Sveriges yta. I vissa delar av landet hinner mycket hända och de prioriteras därför. Nya byggnader uppförs, vägar anläggs, eller hela kvarter rivs för att lämna plats åt något annat. Andra områden förändras långsamt. Skog, berg och hav förblir desamma år efter år. Oavsett vilket måste bilderna bearbetas för att komma närmare sanningen – och slutprodukten kallas ortofoto.

En flygbild gör sig ofta väl på väggen hemma i vardagsrummet. Kanske speciellt snedbilderna, det vill säga bilder som fotats i vinkel. De flygbilder Lantmäteriet levererar är i första hand bilder till nytta vid kartframställning, planering och projektering, i söktjänster på nätet och i andra sammanhang där det finns behov av att på ett enkelt sätt visa byggnader eller ett område.

En bild av verkligheten

Men flygbilden ljuger i regel. Om man fotografer markytan från luften blir bilden lik omvärlden bara om marken är fullständigt platt – och det är den ju sällan. Därför kan flygbilden nästan aldrig visa verkligheten exakt som den ser ut. För att åstadkomma det behövs information om höjdskillnader i det aktuella området. I Sverige används oftast Lantmäteriets olika höjdmodeller, som visar berg och dalar i hela landet. När flygbilden projiceras på en sådan terrängmodell får vi en skalriktig bild utan förvrängningar av markytan, och det är det vi brukar kalla ett ortofoto.

Olika användningsområden

Ortofoton används ofta i geografiska informationssystem – GIS - som bakgrundsbilder.  De gör det möjligt att skapa kartor, underlättar samhällsplanering, projektering och inventering.
Men vill du bara tittar på ett vackert landskap eller se ditt hus från luften räcker det troligen med ett vanligt flygfoto.

Hur såg det ut förr?

En stor del av Lantmäteriets äldre ortofoton är tillgänglig som öppna data, i form av nedladdningsbara filer. De kan till exempel användas för att visa hur ett område såg ut förr eller i olika typer av presentationer. Bilderna kan laddas ned men vill du bara titta har vi en tjänst även för det. Du behöver också skapa ett användarkonto - det medför inga avgifter eller förpliktelser.

Läs mer om Lantmäteriets digitala flygbilder

Läs mer om Lantmäteriets historiska ortofoton