Koll på stranden med Lantmäteriet

4800 mil. Det är sträckan Lantmäteriet tillsammans med Sjöfartsverket lagt bakom sig när Sveriges strandlinje kartlagts (2005-2020). Men varför är det viktigt att veta hur Sveriges strandlinje ser ut?

Strandlinjer förändras. Till exempel när någon bygger en brygga, en kaj eller en hamn. Gränsen mellan land och hav påverkas också av naturen. Erosion, höjda eller sänkta vattennivåer och landhöjning förändrar våra kuster. Man kan säga att Sverige både växer och krymper när strandlinjen förändras, beroende på vilket kustområde det gäller.

Både över och under vattnet

När uppgifterna inte är pålitliga kan konsekvenserna bli allvarliga. Förutom att känna till strandlinjen gäller det också att känna till hur det ser ut under ytan. Våra svenska vatten är fulla av grund, kobbar, stenar, kablar och annat som kan leda till obehagliga överraskningar. Den nya kartläggningen visar över en halv miljon objekt som sticker upp ovanför vattenlinjen och sammanlagt 131 mil bryggor längs den svenska kustlinjen – dessutom hur långa de är. Den kartering Lantmäteriet och Sjöfartsverket gjort får också betydelse för samhällsplanering, till exempel när någon vill bygga hus nära kusten.

Nya kartor ett måste

I Sveriges skärgårdar finns områden som är kända för att vara svåra att navigera i. Här är det extra viktigt att kunna lita på att den information man har är aktuell och korrekt. Därför kommer karteringen av strandlinjen att användas när man tar fram nya sjökort. Kunskap om hur det ser ut under ytan är viktig för att säkerheten ska kunna garanteras för fartyg, pråmar och färjor men även för den som åker fritidsbåt eller vattenskoter.

Kartor ritade för hand

Över hälften av den tidigare strandkartan ritades för hand. Det, och det faktum att strandlinjen har förändrats över tid, innebar att den innehöll stora mängder gammal och felaktig information. Strandlinjen har på sina håll flyttats upp till femtio meter i förhållande till tidigare kartor. De största förändringarna sker i Bottenviken. Landhöjningen här är fem millimeter, vilket låter litet, men har betydelse i sammanhanget eftersom området är långgrunt. 

De senaste mätningarna av strandlinjen är från 1970-talet, förutom i områden med mycket sjötrafik där uppdateringen har skett oftare. Även i storstadsområden har informationen uppdaterats med jämnare mellanrum. Men också där har den nya karteringen av strandlinjen inneburit bättre detaljering och kompletterats med bryggor och kajer.

Lantmäteriets flygbilder är grunden

I mätningen av strandlinjen har Lantmäteriets högupplösta flygbilder använts. Men att kartlägga saker under vattenytan är inte enkelt. Därför har Sjöfartsverket utfört kontroller på plats. Nu är alltså hela Sveriges kustlinje klar, och under 2020 ska även Sveriges stora sjöar och delar av Göta kanal vara kartlagda.

Vill du veta mer? Här hittar du information om den nya nationella strandlinjen: