Lantmäteriet i skolan

Vi på Lantmäteriet tycker att det är viktigt att börja arbeta med yrkeskunskap tidigt i skolan.

Vi vill introducera branschen tidigt

Vi vill att ungdomar får en uppfattning om hur det kan vara att arbeta inom vår bransch, visa upp yrken och arbetsuppgifter. Det är en bransch som privatpersoner oftast kommer i kontakt med senare i livet vilket innebär att flera av våra yrken är okända för ungdomar.

Utvecklas med Geoskolan

Vi erbjuder bland annat Geoskolan. Geoskolan är en plattform där elever kan utveckla sin kompetens och väcka intresse inom geografisk information.