Analysera risker med stigande havsnivå

Här får eleverna analysera risker med stigande havsnivå kring orten Vellinge i Skåne. I uppgiften ingår att söka information i kartor och artiklar för att förstå och beskriva situationen i Vellinge. Lektionen är framtagen för gymnasiet.

Del 1 - Kunskapsinhämtning

 1. Använd Geoskolans kartverktyg och sök efter Vellinge
 2. Studera Falsterbonäset och orterna Falsterbo, Ljunghusen och Höllviken.
 3. Beskriv vad som är unikt med Falsterbonäset utifrån vad du kan se i kartan.

Tips:

Del 2 - Undersök och beskriv

Undersök mängden grundvatten med hjälp av kartlagret Grundvatten i jordlager.

Gör så här:

 1. 1. Öppna Geoskolans kartverktyg
 2. Klicka på ikonen Kartlager
 3. Klicka på plustecknet (+) vid kartlagret Berg, jord och hydrologi
 4. Klicka i rutan Grundvatten i jordlager.
 5. Klicka på ikonen för att Visa teckenförklaring

Ta reda på:

 • Finns det grundvatten på Falsterbonäset?
 • Kan du med hjälp av kartan avgöra om det finns stora mängder grundvatten på Falsterbonäset? Förklara.
 • Använd kartverktyget för att undersöka om det finns vattenskyddsområden på Falsterbonäset.
 • Zooma in på Falsterbonäset. Genom att föra muspekaren över en plats i kartan och högerklicka, så får du information om höjd över havet. Undersök golfbanans höjd över havet. Vilken är golfbanans höjd över havet?
 • Undersök åkern mellan Falsterbo och Ljunghusen – ta reda på vilken höjd det är över havet där.
 • Avsluta med att ta reda på höjden över havet på den plats där du bor.

Del 3 - Analysera och förklara

Falsterbonäset ligger lågt i förhållande till havsnivån, det finns risk för översvämning i bebyggda områden.

 • Vilka faktorer i kombination med förhållande till havsnivån bidrar till den riskfyllda situationen?

Del 4 - Analys, diskussion och presentation

 • Varför behöver landområden på Falsterbonäset skyddas mot vatten?
 • Hur agerar kommunen för att skydda Falsterbonäset mot höga vattenflöden?
 • Hur fungerar en skyddsvall mot översvämning?
 • Fundera och ge förslag på vilka konsekvenser det kan bli för samhället vid en översvämning?
 • Sammanfatta era svar på frågorna och visa tillsammans med kartbilder.