Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Samverkan med RAÄ

Riksantikvarieämbetet (RAÄ), har överinseende över kulturminneslagen, där paragrafen om god ortnamnssed ingår.

Vad gör RAÄ?

Detta gör myndigheten till en viktig instans när det gäller hantering av ortnamnsfrågor. RAÄ:s uppgift är framförallt att bidra med det kulturhistoriska perspektivet på ortnamnen, här har hävden en central roll.

Tillsammans med Institutet för språk och folkminnen (ISOF), är RAÄ remissinstans och stöd när det gäller Lantmäteriets arbete med ortnamn i fastighetsregistret och på de allmänna kartorna. RAÄ bidrar också till insamlingen av namn till namnarkiven genom den inventeringsverksamhet som fortlöpande bedrivs i ämbetets regi.

Lantmäteriet och RAÄ samarbetar med namnsättning av landets fornlämningar (nytt fönster)

Riksantikvarieämbetet (nytt fönster)

Riksantikvarieämbetet, ortnamn (nytt fönster)