Ortnamn som produkt

Det finns två produkter inom ortnamn.

Ortnamn

Det perfekta hjälpmedlet när det är viktigt att veta den korrekta stavningen på ett ortnamn eller geografiskt objekt.

GSD-Ortnamn innehåller bebyggelse- och naturnamn med uppgift om läns- och kommunkod, objektkategori och lägeskoordinater för textplaceringen på kartan.

Ortnamn

Ortnamn Direkt 

En så kallad bastjänst för dig som vill använda ortnamnsinformation i egna system och applikationer. Tjänsten har ett maskin till maskin-gränssnitt som följer standardformaten SOAP och XML/GML.

Ortnamnsinformationen omfattar länskod, kommunkod, ort-ID, ortnamn och koordinat.

Ortnamn Direkt